Kognitywistyka

 

Opis studiów oraz sylwetka absolwenta

Kognitywistyka (cognitive science) to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych. Kognitywistyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem m. in. takich procesów mentalnych jak: percepcja, reprezentacja, emocje, świadomość, pamięć, rozumowanie, mowa, komunikacja [czytaj dalej]

Zasady rekrutacji

Od roku akademickiego 2015/2016 studia z kognitywistyki na WPIK prowadzone są w trybie 3+2 (w trybie dziennym).

Zasady rekrutacji na II stopień studiów kognitywistycznych [PDF]

Program studiów
Uwaga: od roku akademickiego 2015/2016 studia z kognitywistyki na WPIK prowadzone są w trybie 3+2

Poprzednie programy studiów:

Plany zajęć

Link do aktualnych planów zajęć [tutaj]

Egzamin dyplomowy

Sylabusy przedmiotów obligatoryjnych oraz oferta zajęć fakultatywnych

Działalność studencka

Link do strony opisującej działalność kół naukowych, konferencje studenckie, itp.

Dokumenty do pobrania

Tutaj można zapoznać się z regulaminem studiów (nowy regulamin obowiązujący od 1.10.2015). Na stronie BOS umieszczone są natomiast różne wzory wniosków (podania do Dziekana, wniosek o przepisanie oceny, dopisanie lub wykreślenie z zajęć w USOS itp.). Dokumenty związane z przebiegiem studiów udostępniono tutaj.

Kontakt

W sprawie rekrutacji można kontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich (ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań) tel. 61 829 4366.
Sekcja Spraw Studenckich czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Pełnomocnik ds. studiów – dr inż. Marcin Jukiewicz
Zajmuje się opiniowaniem podań skierowanych do Dziekana, pomaga w problemach związanych ze studiowaniem.

Materiały promocyjne

Filmy o studiach kognitywistycznych na WPIK