Władze dziekańskie i administracja

 

WŁADZE WYDZIAŁU

 

Dziekan WPiK - Mariusz Urbański

Dziekan

Prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

 

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. Współpracy Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. Kształcenia Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. Studenckich
prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak dr Monika Zielona-Jenek prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera
Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów Niestacjonarnych JulitaWojciechowska Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów z Kognitywistyki
Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów Niestacjonarnych Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów Dziennych Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów z Kognitywistyki

dr Sławomir Jabłoński
tel.: 61 829 23 01

dr Julita Wojciechowska
tel.: 61 829 2138

dr inż. Marcin Jukiewicz
tel.: 61 829 2099
 
     
BIURO OBSŁUGI WYDZIAŁU
   
 

Kierownik

 
 

mgr inż. Agnieszka Weltrowska
tel.: 61 829 23 07

 

Organizacja dydaktyki

Studia podyplomowe Organizacja dydaktyki Współpraca z otoczeniem
mgr Monika Mielcarek
urlop

mgr Katarzyna Koralewska
tel.: 61 829 23 97

dyżur telefoniczny: pn-pt, godz. 10:00-12:00 tel. 667 169 216

lic. Maria Krych
tel.: 61 829 21 02

Informatyk Wprowadzanie zmian do USOS Sprawy naukowe, obsługa grantów
dr Michał Kosakowski
tel.: 61 829 21 31

lic. Marlena Janasik
tel.: 61 829 23 05

dyżur telefoniczny: pn-pt, godz. 10:00-12:00 tel. 667 161 439

mgr Natalia Skrzypczak
tel.: 61 829 23 10

 

BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW
Studenci udający się do Biura Obsługi Studenta (budynek C, parter) powinni uprzednio ustalić termin wizyty.
Biuro czynne jest w godz. 9.00-14.00. BOS dyżuruje również w wybrane soboty. 

     
  Koordynator BOS,
sprawy stypendialne i bytowe

Koordynator USOS

  mgr Honorata Matuszak
tel: 61 829 22 53
mgr Nikodem Kałek
tel. 61 829 21 43
     
Psychologia
st. mgr – rok I, III;
niest. mgr – rok IV, V
Psychologia
st. mgr – rok II, IV, V;
niest. mgr – rok III
Psychologia
niest. mgr – rok I, II
mgr Agnieszka Babińska
tel.: 61 829 21 12
Anna Mikołajczyk
tel.: 61 829 21 17
mgr Paulina Wieloch
tel.: 61 829 22 56
     
  Kognitywistyka  
  mgr Paulina Wieloch
tel.: 61 829 22 56