Ogłoszenie o publicznej obronie doktorskiej mgra Kamila Janowicza

utworzone przez | wrz 6, 2022 | Aktualności, Bieżące, Ogłoszenie

Przewodniczący
Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia
Wydziału Psychologii i Kognitywistyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

zawiadamia, że dnia 20 września 2022 roku, o godz. 11.30
w sali A, bud. E przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w
dyscyplinie psychologia
magistra Kamila Janowicza
Tytuł rozprawy:
„Wybrane czynniki związane z kształtowaniem się wizji własnego dorosłego życia w okresie wyłaniającej się dorosłości”

Promotorka: prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera
Recenzentki: dr hab. Grażyna Katra, prof. dr hab. Hanna Liberska

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Wydziału,
w pokoju 71, ul. Szamarzewskiego 89 Poznań.

Przewodniczący
Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia
prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content