Drodzy studenci!

 

Drodzy studenci!

Z dniem dzisiejszym, po latach, przestaję pełnić funkcję prodziekana ds
studenckich. Funkcję tę przejmuje prof. Lucyna Bakiera. Proszę zwracać
się do niej z wnioskami i konsultować w sprawach związanych ze
studiowaniem. Profesor Lucyna Bakiera jest osobą niezwykle oddaną
sprawom studenckim i profesjonalnie przygotowaną do sprawowania
powierzonej jej funkcji. Dziękuję za obdarzanie mnie przez lata
zaufaniem i sądzę, że nie zawiodłem nikogo z Was.

Pozdrawiam i życzę samych sukcesów w nauce i satysfakcji ze studiowania.

Błażej Smykowski