Prof. Jerzy Brzeziński doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie