Zaproszenie na konferencję „Genealogie w ruchu LGBT+”

utworzone przez | lut 21, 2022 | Aktualności, Bieżące, Konferencje

Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

oraz

Stowarzyszenie Społeczności LGBT+

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

zaprasza na ogólnopolską konferencję

Genealogie w ruchu LGBT+

która odbędzie się w 2-3 czerwca 2022

w Poznaniu

Na konferencji chcielibyśmy przedyskutować kwestie związane z relacjami rodzinnymi w środowisku LGBT+. Interesują nas zarówno projekty zwrócone w stronę rodzin nuklearnych i reprodukcji wzorców heteroseksualnych, jak i projekty oparte na odmieńczych praktykach budowania wspólnot rodzinnych. Szczególne znaczenie ma dla nas dyskusja o sposobach budowania więzi, praktyce dnia codziennego, prawnych aspektach funkcjonowania rodzin LGBT+ oraz więzi międzypokoleniowej.

Istotnym zagadnieniem jest dla nas tradycja pisania o rodzinach LGBT+, w tym pytanie o to, co stanowi o rodzinie dziś, po trzydziestu latach od wprowadzenia przez Kath Weston terminu rodzina z wyboru do nauk społecznych w antropologicznej pracy: Families We Choose: Lesbians, Gays, Kinship? Kto decyduje i w czyim imieniu, czym rodzina jest, a czym już być nie może? Kiedy powstaje rodzina, kto ją tworzy i po co? Czego w niej szukamy, o co obwiniamy, czego się wstydzimy i co świętujemy razem z nią? Czy potrzebne są jej gwarantowane prawem formy rozpoznania oraz, co miałoby stanowić o jej istocie?

Wracając do korzeni, ale i projektując przyszłość, często osadzamy się w genealogicznym nurcie historii, podążając za pragnieniem przynależności, ale i wolności samostanowienia. Chcemy zastanowić się, jaki to nurt, gdy jest się eLGieBeTem dziś, tutaj, teraz, we współczesnej Europie i w Polsce.

Interesuje nas zarówno historyczna rekonstrukcja ruchu LGBT+, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego kontekstu, jak i teoretyczne inspiracje, pomagające zrozumieć dynamikę transgresji i wywrotowości w zakresie relacji rodzinnych.

            W ramach konferencji chcielibyśmy omówić następujące zagadnienia:

 • Międzypokoleniowe więzi w społeczności LGBT+.
 • Nowe modele rodzinności.
 • Przyjaźń i relacyjność w związkach partnerskich i rodzinach LGBTQ+.
 • Bunt, opór, niezgoda wobec hetoronormatywnych modeli budowania wię
 • Ekonomia w związkach partnerskich i rodzinach LGBTQ+.
 • Związki partnerskie i małżeństwa LGBT+ w prawie polskim i międzynarodowym.
 • Wychowanie, dorastanie, socjalizacja w rodzinach LGBT+.
 • Biografia queerowych rodzin.
 • Stres mniejszościowy w rodzinach LGBT+ i wzrost w oparciu o stres (stress related growth).
 • Rodziny z wyboru: między życiem w ukryciu a jawnością
 • Rodziny LGBT+ w kulturze wizualnej, sztuce, literaturze i filmie
 • Sojusznictwo w rodzinach LGBT+

Propozycje tematów wystąpień wraz ze streszczeniami prosimy kierować na adres: rodzinyLGBTQ@gmail.com do 30 kwietnia 2022 roku.

W imieniu Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM

prof. UAM dr hab. Agnieszka Gajewska

dr Jowita Wycisk

 

Opłata konferencyjna

 • 300 zł – dla osób studiujących (również na studiach doktoranckich)
 • 500 zł – dla pozostałych osób

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content