Prof. dr hab. Kazimierz Twardowski (1866-1938)

Filozof i psycholog, twórca filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej. Studiował filozofię pod kierunkiem Franza Brentano, a także filologię klasyczną, matematykę i fizykę. Uzyskał doktorat z filozofii, a jego przełomowa praca habilitacyjna: „O treści i przedmiocie przedstawień” wpłynęła na poglądy czołowych filozofów europejskich przełomu XIX i XX wieku.

Prof. dr hab.Stefan Błachowski (1889-1962)

Uważany za pierwszego z trzech ojców założycieli poznańskiej psychologii. Był uczonym europejskiego formatu. W roku 1907 rozpoczął studia filozoficzne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, którym patronował prof. Kazimierz Twardowski. W 1913 roku otrzymał stopień doktora filozofii w zakresie psychologii, filozofii i fizyki.

Prof. dr hab. Bolesław Hornowski (1914-1983)

Drugi z ojców założycieli poznańskiej psychologii. Całe swoje życie zawodowe związał z poznańską psychologią. Studia psychologiczne ukończył w Szkocji, na Uniwersyteciew Edynburgu. Od samego początku w centrum jego zainteresowańbył pomiar za pomocą testów. W roku 1947 otrzymał tytuł „MA with honours in psychology”. W roku 1957 otrzymał stopień naukowy doktora filozofii.

Prof. dr hab. Andrzej Lewicki (1910-1972)

Trzeci ojciec założyciel poznańskiej psychologii. Absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie studiował polonistykę i psychologię.

Prof. dr hab. Maria Tyszkowa (1932-1993)

Należy do niewielkiego grona wybitnych polskich psychologów specjalizujących się w problematyce rozwoju psychicznego człowieka. Jako jedna z pierwszych w Polsce spojrzała całościowo na rozwój według teoretycznego modelu „rozwoju człowieka w cyklu życia”. Kończyła studia psychologiczne w Poznaniu w 1956 r.

Prof. dr hab. Kazimierz Obuchowski (1931-2014)

To jeden z najwybitniejszych psychologów w historii polskiej psychologii i najwybitniejszy teoretyk w obszarze psychologii osobowości. Ukończył studia psychologiczne w Poznaniu w 1956 r. Stopień doktora uzyskał w 1961 r.

Prof. dr hab. Eugeniusz Talejko (1922-1978)

Brał udział w powstaniu warszawskim jako sanitariusz (Bakcyl – Krybar – szpitalu Konopczyńskiego 3/5), pod pseudoninimem „Jasiński”, „Jan”. Urodzony w Wilnie 8.10.1922, zmarł 11.03.1978 w Poznaniu.

dr. hab. Tomasz Kocowski (1933-1988)

Psycholog związany ze środowiskami naukowymi Poznania, Wrocławia, Krakowa. Wybitny, inspirujący uczony, znakomity dydaktyk akademicki. W jego badaniach dominowała tematyka stresu i odporności na stres, systemu potrzeb człowieka, motywacji aktywności twórczej. Autor licznych prac naukowych.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content