Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Rękosiewicz

utworzone przez | wrz 16, 2016 | Aktualności, Organizacja

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 26 września 2016 roku, o godz. 10.00 w sali 70 Instytutu Psychologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Rękosiewicz.

Temat rozprawy: Społeczny kontekst kształtowania się tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie późnej adolescencji i wyłaniającej się dorosłości

Promotor: prof. dr hab. Anna Brzezińska
Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Bokus, prof. dr hab. Stanisław Kowalik

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Instytutu Psychologii, p. 71

Skip to content