Zaznacz stronę

Tutoring akademicki na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM

O tutoringu

Tutoring wywodzi się z brytyjskich doświadczeń edukacyjnych. Jest innowacyjną, spersonalizowaną, metodą pracy dydaktycznej skoncentrowanej na odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnego potencjału studenta. Podstawę stanowią indywidualne spotkania (tutoriale) oraz samodzielna praca studenta między spotkaniami. Dzięki osobistej relacji budowanej między tutorem i studentem pobudzana jest gotowość do samodzielnego i odpowiedzialnego studiowania, chęć poszerzania wiedzy i kształtowania zainteresowań w danej dziedzinie. Sercem tutoringu jest relacja studenta i tutora, w której człowiek, jego potrzeby i pasje, są w centrum zainteresowania. 

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat tego, jak rozumiemy tutoring oraz jaki nowy sposób pracy chcemy zaproponować naszym studentom. Po zapoznaniu się z nimi może łatwiej będzie ci odpowiedzieć na pytanie, czy tutoring jest dla ciebie.

 

Sylwetki tutorów

 

 

Lucyna Bakiera

Psychologia jest moją pasją i pracą. Cieszę się z tego, że jestem psychologiem i układam sobie rzeczywistość w kategoriach psychologicznych, aczkolwiek człowiek nadal pozostaje dla mnie inspirującą tajemnicą. Mam wrażenie, że mój sposób wyjaśniania jego funkcjonowania zmienia się i zmienia mnie. Naukowo interesują mnie przede wszystkim problemy związane ze zmiennością człowieka, a szczególnie międzypokoleniową współzależnością rozwoju w adolescencji i dorosłości. Jako tutor jestem otwarta na rozmowę niemal na każdy temat, ale z racji swojej specjalizacji najchętniej włączę się w dialog na tematy z zakresu familiologii i psychologii rozwoju człowieka (np. dylematy u progu dorosłości, bliskość w związkach intymnych, inicjacja i zaangażowanie rodzicielskie, autokreacja w dorosłości, problemy seniorów).

Rozwój porównuję do drogi i pewnie dlatego kocham podróże. Zarówno te o charakterze intelektualnych wędrówek w wyobraźni (uwielbiam bardzo długie książki, które pozwalają wniknąć w świat myśli autora), jak i realne, które umożliwiają odkrywać świat innych ludzi, świat zapachów, widoków, smaków, dźwięków. A co do tych ostatnich – lubię muzykę dającą przestrzeń dla myśli (najpierw było oczarowanie muzyką Jarre’a, Vangelisa, piosenkami Cohena, potem Shade, Massive Attack, Portishead, Gotan Project, ale też muzyką klezmerską, a ostatnie moje odkrycia to Michelle Gurevich, Nils Frahm i Loscil).

W relacjach międzyludzkich cenię otwartość, pluralizm, wierność (wobec osób i zasad), pracowitość. Jestem obowiązkowa, staram się być odpowiedzialna i życzliwa. Podobno jestem wymagająca, ale to dotyczy przede wszystkim samej siebie. Trudno toleruję megalomanię i fałsz. Nie akceptuję agresji, w jakiejkolwiek postaci.

Zapraszam na spotkania o charakterze tutoringu akademickiego (inspirowanie do pogłębiania wiedzy w preferowanym przez studenta obszarze) oraz rozwojowego (refleksja nad osobistymi oczekiwaniami, zasobami i wartościami w procesie studiowania oraz poszukiwanie równowagi w różnych sferach życia).

 

 

Agnieszka Izdebska

Moja droga zawodowa wiąże się z ciągłym łączeniem aktywności badawczej (doktorat a następnie praca naukowa na naszym wydziale), dydaktycznej oraz praktyki psychoterapeutycznej. Przez 10 lat pracowałam w poradni zdrowia psychicznego, aktualnie przyjmuję pacjentów w gabinecie prywatnym – pracuję w nurcie psychodynamicznym, od czterech lat w szczególności szkoląc się w zakresie psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP). Przez wiele lat opiniowałam także w sprawach sądowych dotyczących przemocy seksualnej.

Moje zainteresowania zawodowe oscylują wokół tematyki ludzkiej seksualności – jej różnych barw, aspektów, zarówno tych zaliczanych do obszaru normy jak i wykraczających poza. Postrzegam seksualność jako integralną część osobowości, przynależną każdemu człowiekowi już od chwili poczęcia. Fascynuje mnie to, jak osobowość wyraża się w seksualności i jak zarazem jest przez nią determinowana. Drugim ważnym obszarem moich zainteresowań zawodowych jest problematyka krzywdzenia dzieci oraz profilaktyka tego zjawiska. Prywatnie uwielbiam kontakt z naturą – lubię spędzać czas pielęgnując ogród oraz wędrując po lesie. Niezmiernie cenię czas spędzony w zaciszu domowym z bliskimi osobami.

Spotkanie z drugim człowiekiem – zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym: dydaktycznym, klinicznym, a także badawczym – jest dla mnie ważną częścią życia. Decydując się na prowadzenie spotkań tutorskich tworzę kolejną okazję do takich spotkań. Proponuję tutoring naukowy, ale jestem także otwarta na wątki rozwojowe. Aspekt naukowy dotyczy zagadnień związanych z ludzką seksualnością oraz psychodynamicznym ujęciem osobowości człowieka i procesu psychoterapii. Po pierwsze, chciałabym wspierać umiejętność krytycznej analizy opisywanych w literaturze (zarówno naukowej jak i popularnej) zagadnień, samodzielność w stawianiu pytań i poszukiwaniu odpowiedzi na nie. Po drugie, pragnę kształtować umiejętność łączenia analizy i syntezy danych w postrzeganiu osobowości człowieka a następnie komunikowania swoich przemyśleń. Ważnym narzędziem pracy, które planuję wykorzystywać, jest esej. Studenci proszeni będą o przygotowanie krótkich prac pisemnych, które następnie będziemy wspólnie omawiać.

Swoje zaproszenie kieruję do studentów psychologii, którzy nie mają ze mną zajęć w bieżącym semestrze letnim.

Tematy tutoringów do wyboru

  1. Seksualność na różnych etapach życia
  2. Osobowość a seksualność
  3. Społeczne determinanty rozwoju psychoseksualnego
  4. Krzywdzące i wspierające rozwój metody wychowania dzieci
  5. Paradygmat psychodynamiczny w psychoterapii

 

 

 

Sławomir Jabłoński

Psychologia rozwojowa i psychologia edukacji – to obszary mojego szczególnego zainteresowania. W ich obrębie pochłaniają mnie głównie: rozwój mózgu, funkcji wykonawczych i umiejętności posługiwania się pismem u dzieci, a także eksperymentalna diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Na tutoring zapraszam osoby, które chcą: 1) pogłębić swoje psychologiczne „zaciekawienia” (najchętniej w obszarach, które i mnie frapują) lub 2) rozwinąć kompetencje związane z pracą naukową (analiza literatury, pisanie tekstów naukowych, projektowanie badań) lub 3) podjąć refleksję nad wyborem dalszej ścieżki studiowania i kariery zawodowej. Swoje zaproszenie kieruję do tych studentów psychologii z roku II, III, IV i V, którzy: a) nie mają ze mną w semestrze letnim zajęć konwersatoryjnych i ćwiczeniowych, b) są gotowi ponieść związany z tutoringiem dodatkowy wydatek energii życiowej (udział w regularnych spotkaniach, odpowiadanie na pytania, zadawanie pytań, przygotowywanie krótkich wypowiedzi pisemnych lub innych zadań itp.). Co lubię oprócz swojej pracy? Trekking, biking i fotografing.

 

 

Marcin Jukiewicz 

Jestem absolwentem kognitywistyki i elektrotechniki. Interesuje mnie wszystko to, co pojawia się na styku tych dwóch dziedzin, czyli obszary gdzie inżynieria współpracuje z naukami poznawczymi. Przykładem są interfejsy mózg-komputer, robotyka, ale też sztuczna inteligencja, w szczególności algorytmy inspirowane biologicznie. Uważam, że nasza wspólna, tutoringowa praca mogłaby polegać na zagłębieniu własnie takich tematów. Według mnie, może być też pomocna w wyborze tematu pracy dyplomowej. Zapraszam do współpracy!

 

 

Maciej Raś

Jestem kognitywistą. Obroniłem pracę magisterską poświęconą inicjowaniu działań umysłowych a później doktorat poświęcony procesom odpowiedzialnym za przygotowanie i wykonanie działań z użyciem narzędzi. Chociaż perspektywą, którą przyjmuję najczęściej w swojej pracy badawczej jest perspektywa tego, co dzieje w ludzkim mózgu, stanowi ona dla mnie zawsze asumpt do prób zrozumienia tego, jak działa umysł (myślę, że to jedna z typowych kognitywistycznych obsesji).

Interesują mnie tematy badawcze, które pozwalają spojrzeć na rzeczywistość w niebanalny sposób. Natomiast takie tematy badawcze zaczynają się zwykle od ciekawie postawionego pytania. W ramach tutoringu ze mną chciałbym Cię zatem przede wszystkim zaprosić do prób postawienia takich pytań (i do wszystkiego tego, co takie pytania będą władne sprowokować).

Jeśli studiujesz kognitywistykę, to zapraszam serdecznie do wspólnego popróbowania.

 

 

Dawid Ratajczyk

Aktualnie jestem na drugim roku doktoratu z nauk o komunikacji społecznej i mediach, w ramach którego zajmuję się głównie robotyką społeczną. Ukończyłem studia magisterskie z kognitywistyki oraz licencjackie z biologii. Moje zainteresowania to szeroko pojęta interakcja człowiek-komputer, sztuczna inteligencja, ale również analiza danych i wszelkie tematy związane z kognitywistyką. Często zastanawiam się również nad przeszłością jak i przyszłością człowieka, nad zmianami w toku jego ewolucji oraz wpływem technologii na człowieka.

Jeśli chciałbyś poeksplorować wskazane przeze mnie tematy, zapraszam na tutoriale studentów kognitywistyki lat I-III.

 

 

Joanna Matejczuk

Interesuję się psychologią rozwoju, edukacji i wychowania. W ostatnim czasie w szczególności możliwościami wspierania rozwoju małych dzieci, zarówno w środowisku domowym, jak i instytucjonalnym. Zajmuję się propagowaniem wiedzy z tego zakresu na warsztatach dla rodziców, położnych i opiekunów małych dzieci.

Pracuję również na rzecz psychologicznego kształcenia nauczycieli. W tym obszarze jestem niepoprawną optymistką pełną wiary, że dobre przygotowanie i wspieranie nauczycieli zmienia nie tylko szkołę, ale i świat na lepsze. Jestem pewna, że psychologia ma tutaj bardzo wiele do zaoferowania i staram się tą myśl wdrażać w życie. Bliska jest mi idea uczenia się przez całe życie (lifelong learning), a tu w szczególności aktywnego, odpowiedzialnego, pełnego pasji uczenia się opartego na relacjach. Szukam nowych rozwiązań w obszarze kształcenia nauczycieli oraz pracy ze studentami, sprawiających, że zdobywanie wiedzy nie wisi w próżni, ale ma prawdziwy kontakt z potrzebami osoby uczącej się. Między innymi do takich poszukiwań zapraszam również w ramach tutoringu.

Wyzwania związane z rozwojem, edukacją i wychowaniem w domu, przedszkolach i szkołach przerabiam również od kilkunastu lat w praktyce jako mama trzech synów: A gdy pojawia się wolny czas lubię włóczyć się z rodziną samochodem po Europie, smakować dobre kino i malarstwo oraz spotykać się z przyjaciółmi.

 

 

Aleksandra Pilarska

Naukowo zajmuję się zagadnieniami z obszaru psychologii osobowości i psychologii klinicznej. Ciekawią mnie osobowościowe uwarunkowania adaptacyjnych i dezadaptacyjnych wzorców zachowania. Szczególnie interesuje mnie przy tym regulacyjna rola systemu Ja i tożsamości osobistej. W chwili obecnej ważnym kierunkiem moich dociekań badawczych są ochronne i opiekuńcze funkcje Ja.

Od wielu lat prowadzę zajęcia dydaktyczne, a od niedawna także prace dyplomowe z zakresu psychologii osobowości. Działalność naukową i dydaktyczną łączę z praktyką psychoterapeutyczną. Lubię dialogi między teoriami i emocje konfrontowania teorii z empirią. Cieszy mnie, kiedy widzę, że ktoś się rozwija i pogłębia swoje rozumienie.

Jeśli nocami nie śpię, to najpewniej zajmują mnie analizy statystyczne lub oglądam mecze tenisowe.

Do spotkań tutorskich zapraszam studentki i studentów III, IV oraz V roku psychologii, którzy szukają przestrzeni wspólnej refleksji i otwartej dyskusji oraz chcą poszerzać swoje horyzonty w tematyce, którą się zajmuję.

 

 

Anna Słysz

Ukończyłam psychologię i filozofię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją ścieżkę zawodową związałam z psychologią i Wydziałem Psychologii i Kognitywistyki UAM. Tematem mojej pracy doktorskiej był wpływ preferencji poznawczych psychologów na strategie diagnozowania. Głównymi obszarami moich dociekań naukowych są aktualnie: diagnoza psychologiczna, psychologia osobowości oraz psychoterapia. Interesują mnie m.in. błędy poznawcze i heurystyki w diagnozie, proces konceptualizacji przypadku oraz koncepcje człowieka w psychoterapii. Od lat prowadzę zajęcia z zakresu diagnozy psychologicznej. Łączę pracę naukową z praktyką psychologiczną i psychoterapeutyczną (terapia Gestalt). Wciąż rozwijam swoje kompetencje zawodowe oraz chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Lubię wędrówki po górach i lasach oraz podróże w piękne miejsca.

Propozycję spotkań tutoringowych adresuję do studentów III, IV i V roku. Spotkania mogą być dla uczestników okazją do odkrywania lub precyzowania własnych zainteresowań oraz głębszego poznania wybranych psychologicznych koncepcji człowieka. Proponuję następujące zagadnienia do wyboru: 1) Psycholog jako diagnosta, 2) Diagnoza z perspektywy pacjenta, 3) Różne podejścia w psychoterapii (szczegółowy temat do uzgodnienia).

 

 

 

Julita Wojciechowska

Ukończyłam psychologię w naszym Instytucie ze specjalnością psychologia kliniczna. Praca na uczelni pozwala mi na rozwój naukowy oraz dzielenie się swoją pasją ze studentami.  Pracuję w Zakładzie Psychologii Rozwoju a moje ukierunkowanie dydaktyczne i naukowe dotyczy procesu edukacji osób dorosłych. Od 10 lat jestem trenerem biznesu, od roku Certyfikowanym Tutorem.  Moje zainteresowania naukowe oscylują również wokół funkcjonowania dorosłych w rolach rodzicielskich, aktualnie wokół problemu kształtowania się w rodzinie zachowań jedzeniowych. Poza pracą, moją pasją są książki (głównie kryminały i biografie), muzyka z okresu baroku i pielęgnowanie ogrodu. Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki nastolatków.
Proponowany przeze mnie cykl spotkań autorskich ma charakter zindywidualizowany i jest dedykowany zarówno efektom w obszarze naukowym jak i rozwojowym. Aspekty naukowe dotyczą problemów psychologii jedzenia zwłaszcza w kontekście rodziny i oddziaływań rodziców na zachowania związane z jedzeniem. Podczas spotkań student ma możliwość doskonalenia umiejętności interpretacji publikacji naukowych z tego obszaru,  ich analizy i wyciągania wniosków. Kładę nacisk na tworzenie, a następnie wspólne omawianie prac pisemnych i jakość ich prezentacji. Aspekt rozwojowy mojego tutoringu poświęcony jest efektywnemu uczeniu się, zarządzaniu czasem, radzeniu sobie ze stresem, ustalaniu celów i priorytetów (naukowych i osobistych) oraz wyborowi ścieżki życiowej. Student ma okazję poznać swoje słabe i mocne strony, pracuje nad budowaniem hierarchii swoich celów życiowych oraz nas sposobami dopasowanego do siebie ich osiągania.

„Naukę uprawiać a nie kochać ludzi, to zapalać lampę zamykając oczy” (przysłowie chińskie i moje motto)

Tematy tutoringów do wyboru
Rola kontroli w kształtowaniu zachowań jedzeniowych
Samoregulacja zachowań jedzeniowych
Wpływ osób znaczących w rozwoju nawyków jedzeniowych
Współczesna kultura a jedzenie

 

 

Michał Wyrwa

Ukończyłem filozofię i kognitywistykę. Interesuje mnie świadomość, to, co pomijamy, gdy traktujemy ją jak zjawisko trzecioosobowe, a także asymetria pomiędzy potocznym i naukowym jej rozumieniem. Ciekawią mnie też: ludzka skłonność do przypisywania innym istotom stanów mentalnych, zacieranie się granic między filozofią a naukami empirycznymi (filozofia eksperymentalna, neurofilozofia), umysły nie-ludzkie, status kognitywistyki, specyfika wyjaśnień kognitywistycznych, ruch open science i role, jakie osoby z wykształceniem w zakresie nauk poznawczych mogą pełnić w społeczeństwie.

Jestem przekonany o kluczowej roli wartości w samorozwoju i edukacji. Wysoko cenię sobie wrażliwość na drugiego człowieka, uczciwość, potrzebę zrozumienia świata, uczenia się przez całe życie i zmniejszania swojej niewiedzy. Dlatego właśnie chętnie podejmę się współpracy z Tobą, niezależnie od zbieżności naszych zainteresowań naukowych. Oprócz wspólnego poszukiwania odpowiedzi na intrygujące Ciebie pytania jestem otwarty zarówno na potrzeby szczegółowe, np. zdolności ustalania priorytetów, jak i kwestie bardziej fundamentalne, w tym na poszukiwanie swojej ścieżki życiowej.

Na tutoring zapraszam studentów kognitywistyki, przede wszystkim I stopnia.

 

 


Ważne daty

24.02.2020 – ogłoszenie naboru

09.03.2020 – termin składania dokumentów

12.03.2020 – informacja o zakwalifikowaniu kandydata na indywidualną
rozmowę z tutorem

16-19.03.2020 – indywidualne rozmowy oraz informacja o zakwalifikowaniu się studenta na tutorial

20.03.2020 – ogłoszenie wyników rekrutacji

23.03.2020 do 16.06.2020 – okres trwania tutoriali

Regulamin

Regulamin udziału w programie

Formularz zgłoszeniowy

bezpośredni link do formularza: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAktNrjBScrb1HoSQGKw2ZKptUNkhVSkZaVzg4QkZCNE1FMEVNNE1YU1lDMy4u