Tutoring akademicki na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM

 

O tutoringu

Tutoring wywodzi się z brytyjskich doświadczeń edukacyjnych. Jest innowacyjną, spersonalizowaną, metodą pracy dydaktycznej skoncentrowanej na odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnego potencjału studenta. Podstawę stanowią indywidualne spotkania (tutoriale) oraz samodzielna praca studenta między spotkaniami. Dzięki osobistej relacji budowanej między tutorem i studentem pobudzana jest gotowość do samodzielnego i odpowiedzialnego studiowania, chęć poszerzania wiedzy i kształtowania zainteresowań w danej dziedzinie. Sercem tutoringu jest relacja studenta i tutora, w której człowiek, jego potrzeby i pasje, są w centrum zainteresowania. 

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat tego, jak rozumiemy tutoring oraz jaki nowy sposób pracy chcemy zaproponować naszym studentom. Po zapoznaniu się z nimi może łatwiej będzie ci odpowiedzieć na pytanie, czy tutoring jest dla ciebie.

 

Sylwetki tutorów

  Marcin Jukiewicz
dr inż. Marcin Jukiewicz Jestem absolwentem kognitywistyki i elektrotechniki. Interesuje mnie wszystko to, co pojawia się na styku tych dwóch dziedzin, czyli obszary gdzie inżynieria współpracuje z naukami poznawczymi. Przykładem są interfejsy mózg-komputer, robotyka, ale też sztuczna inteligencja, w szczególności algorytmy inspirowane biologicznie. Uważam, że nasza wspólna, tutoringowa praca mogłaby polegać na zagłębieniu własnie takich tematów. Według mnie, może być też pomocna w wyborze tematu pracy dyplomowej. Zapraszam do współpracy!

 

  Kamil Janowicz
mgr Kamil Janowicz

Kim jestem: Jestem psychologiem i doktorantem na naszym Wydziale. Jako dydaktyk pomagam studentom w zdobywaniu wiedzy dotyczącej psychologii rozwoju człowieka. Od dwóch lat pełnię obowiązki współopiekuna Koła Naukowego Psychologii Rodziny UAM. Doświadczenie zawodowe zdobywałem także pracując w Instytucie Małego Dziecka, gdzie prowadziłem grupy ogólnorozwojowe dla rodziców z dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. W miarę rozwoju zawodowego, podejmuję nowe wyzwania – np. projektowanie, organizacja i prowadzenie warsztatów psychologicznych dla ojców oraz dla mężczyzn przygotowujących się do ojcostwa w szkole rodzenia.

Zainteresowania naukowe: Najbardziej interesujące mnie obszary badawcze dotyczą psychologii rozwojowej, psychologii rodziny i psychologii narracyjnej. Aktualnie najwięcej uwagi poświęcam zagadnieniom związanym z kształtowaniem się tożsamości w okresie dorastania i wczesnej dorosłości, rolą myślenia o własnej przyszłości w życiu człowieka, przygotowywaniu się do roli rodzica a także roli aktywności narracyjnej w podtrzymywaniu zdrowia psychicznego. Cenię badania łączące podejście jakościowe i ilościowe. Dokonywanie obliczeń statystycznych to jeden z moich ulubionych etapów procesu badawczego.

Pasje: Wolny czas chętnie wykorzystuję na twórcze działania w kuchni – opracowywanie autorskich przepisów na burgery i dania jednogarnkowe a także receptur piw, które warzę w moim domowym browarze. Cenię czas spędzony w gronie rodziny i przyjaciół oraz emocje związane z grami planszowymi. Dłuższe urlopy chętnie spędzam na łonie natury, zwłaszcza w górach.

Proponowane formy pracy w ramach tutoringu: Zapraszam zainteresowane osoby do wyruszenia we wspólną wędrówkę – zarówno w ramach tutoringu naukowego (inspirowanie do pogłębiania wiedzy w preferowanym przez Państwa obszarze) jak i rozwojowego (refleksja nad osobistymi oczekiwaniami, zasobami i wartościami w procesie studiowania oraz poszukiwanie równowagi w różnych sferach życia). Widzę siebie w roli „przewodnika górskiego” – chętnie pomogę w wyborze celu i drogi dojścia do niego (z otwartością na wytyczanie nowych szlaków), zorientowaniu się, co już Państwo mają w plecaku a co jeszcze mogłoby się przydać do niego dołożyć, przygotowaniu do wyprawy i mierzeniu się z napotkanymi wyzwaniami. Z nadzieją, że te kilka wspólnych spotkań będzie punktem wyjścia dla dalszej Państwa aktywności.
Proponuję pracę opartą o regularne indywidualne spotkania (wirtualne, ze względu na obecną sytuację), w ramach których będziemy poruszać ważne dla Państwa tematy, szukać alternatywnych punktów widzenia, poznawać nowe perspektywy. Pomocne do tego mogą być wykonywane przez Państwa prace, na przykład eseje lub zadania domowe. Wierzę w wartość dostosowywania metod do indywidualnych potrzeb studenta.

Kogo zapraszam do współpracy: Do współpracy zapraszam Studentów zainteresowanych rozwojem naukowym i/ lub osobistym, z którymi nie mam w tym semestrze zajęć dydaktycznych. We współpracy cenię sobie zaangażowanie, odpowiedzialność za własny proces uczenia się i rozwoju, szacunek dla drugiej osoby i siebie samego, rzetelność oraz otwartość na różne perspektywy.

Potencjalne korzyści: Myślę, że nasze spotkania i wspólna praca mogłyby być dla Państwa pomocne w pogłębianiu wiedzy w obszarach moich kompetencji naukowych i zawodowych, doskonaleniu swojego warsztatu naukowo-badawczego, wyborze dalszej ścieżki rozwoju oraz wzmacniania posiadanych zasobów i szukania równowagi między różnymi obszarami funkcjonowania.

 

  Joanna Zinczuk-Zielazna
dr Joanna Zinczuk-Zielazna

Ukończyłam psychologię na naszym Uniwersytecie ze specjalnością psychologia kliniczna. Od początku swojej pracy dydaktycznej i naukowej jestem związana z Zakładem Psychologii Społecznej. Cenię sobie pracę ze studentami i lubię kiedy omawiane zagadnienia inspirują do pytań, dyskusji i samodzielnych poszukiwań drogą krytycznej analizy literatury bądź empirycznych badań. Interesują mnie zagadnienia osobowościowych i sytuacyjnych uwarunkowań zachowań pomocnych i prospołecznych oraz tematyka ciemnej triady osobowości w kontekście wpływu społecznego i wrażliwości interpersonalnej. Od lat pracuję także jako psychoterapeuta w paradygmacie psychodynamicznym.

Relaks i przyjemność odnajduję w górskich wędrówkach, wycieczkach rowerowych, podróżach do fascynujących miejsc oraz przy literaturze z gatunku fantastyki.

Zapraszam na spotkania tutoringowe studentów III, IV i V roku psychologii. Spotkania mogą mieć charakter tutoringu akademickiego, czyli być okazją do rozwijania swoich zainteresowań i kompetencji naukowych w obrębie szeroko pojętej psychologii społecznej lub tutoringu rozwojowego, związanego z poszukiwaniem wewnętrznych zasobów do poradzenia sobie z impasem, decyzją lub wyborem (na przykład dalszej ścieżki studiowania).

 

 

Tutorzy i tutorki w poprzednich edycjach

Z sylwetkami tutorów i tutorek z poprzednich edycji można zapoznać się tutaj.

 

Ważne daty

30.10.2020 – ogłoszenie naboru

09.11.2020 – termin składania dokumentów

do 12.11.2020 – informacja o zakwalifikowaniu kandydata na indywidualną
rozmowę z tutorem

12.11.2020 – 14.11.2020 – indywidualne rozmowy oraz informacja o zakwalifikowaniu się studenta na tutorial

15.11.2020 – ogłoszenie wyników rekrutacji

15.11.2020 do zakończenia semestru zimowego – okres trwania tutoriali

 

Regulamin

Regulamin udziału w programie

 

Formularz zgłoszeniowy

bezpośredni link do formularza: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAktNrjBScrb1HoSQGKw2ZKptUMDFUREszWVE3UUVNTkk4UVRSNFJQMzdZRS4u