Tutoring akademicki na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM

 

O tutoringu

Tutoring wywodzi się z brytyjskich doświadczeń edukacyjnych. Jest innowacyjną, spersonalizowaną, metodą pracy dydaktycznej skoncentrowanej na odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnego potencjału studenta. Podstawę stanowią indywidualne spotkania (tutoriale) oraz samodzielna praca studenta między spotkaniami. Dzięki osobistej relacji budowanej między tutorem i studentem pobudzana jest gotowość do samodzielnego i odpowiedzialnego studiowania, chęć poszerzania wiedzy i kształtowania zainteresowań w danej dziedzinie. Sercem tutoringu jest relacja studenta i tutora, w której człowiek, jego potrzeby i pasje, są w centrum zainteresowania. 

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat tego, jak rozumiemy tutoring oraz jaki nowy sposób pracy chcemy zaproponować naszym studentom. Po zapoznaniu się z nimi może łatwiej będzie ci odpowiedzieć na pytanie, czy tutoring jest dla ciebie.

 

Sylwetki tutorów

 

  Karolina Appelt

Psychologia rozwoju, edukacji i wychowania to obszary mojego szczególnego zainteresowania. Lubię się uczyć i podejmować nowe wyzwania, a zdobytą wiedzą i doświadczeniem chętnie się dzielę nie tylko w ramach działalności dydaktycznej na uniwersytecie, ale także w ramach działalności społecznej wspierając rodziców i nauczycieli w procesie edukacji i wychowywania w trosce o rozwój dzieci i młodzieży. Od bieżącego roku także jako redaktor merytoryczny psychologicznego czasopisma dla dzieci „Małe Charaktery”.

Lubię aktywnie spędzać czas, dlatego też chętnie włączam się w działania na rzecz lokalnej społeczności i w różne inicjatywy, które są mi bliskie. W wolnych chwilach chętnie chodzę na spacery (z rodziną, z psem, z kijkami), podziwiam fascynującą przyrodę, fotografuję. Lubię kino i literaturę, które czynią człowieka lepszym, skłaniają do refleksji.

Jako mama czwórki nastolatków (ciągle trudno mi uwierzyć, że już są na tym etapie rozwoju) wszystko, co wiem na temat wychowania i rozwoju mam okazję obserwować z bliska, doświadczać w praktyce i utwierdzać się w przekonaniu, że towarzyszenie drugiemu człowiekowi w rozwoju jest, choć bardzo wymagającą, ale jakże fascynującą całożyciową przygodą. 

Tutoring postrzegam jako okazję do indywidualnych spotkań, szansę na wspólne poszukiwania, wymianę myśli, towarzyszenie w drodze formułowania ważnych pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Tutoring to przestrzeń do praktykowania uważności, refleksyjności służąca rozwojowi.

Do spotkań w formie tutoringu zapraszam Studentów III, IV, V roku psychologii zainteresowanych rozwojem naukowym i/lub osobistym, którzy w danym semestrze nie uczestniczą w innych prowadzonych przeze mnie zajęciach.

Spotkania mogą być dla uczestników okazją do odkrywania i/lub precyzowania własnych zainteresowań, wzmacniania posiadanych zasobów oraz głębszego poznania wybranych obszarów psychologii rozwoju, edukacji, wychowania.

 

  Sławomir Jabłoński
Psychologia rozwojowa i psychologia edukacji – to obszary mojego szczególnego zainteresowania. Fascynuje mnie szczególnie: rozwój mózgu, celowego działania i umiejętności posługiwania się pismem u dzieci, a także eksperymentalna diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Bardzo sobie cenię to, że prowadzę zajęcia na prawie wszystkich latach psychologii, ponieważ daje mi to wyjątkową szansę towarzyszenia w rozwoju młodych ludzi. Na tutoring zapraszam osoby, które chcą się rozwinąć przez: 1) pogłębienie własnych „zaciekawień” psychologią (najchętniej w obszarach, które i mnie frapują, ale nie jest to konieczne) lub 2) doskonalenie kompetencji związanych z pracą naukową (analiza literatury, pisanie tekstów naukowych, projektowanie badań) lub 3) podjęcie refleksji nad wyborem dalszej ścieżki studiowania i kariery zawodowej w kontekście posiadanych umiejętności osobistych lub 4) „wszystkiego po trochu”. Swoje zaproszenie kieruję do studentów psychologii z roku II, III, IV i V. Co lubię oprócz swojej pracy? Trekking, biking i fotografing.

 

  Kamil Janowicz

Kim jestem

Jestem psychologiem i doktorantem na naszym Wydziale. Jako dydaktyk pomagam studentom w zdobywaniu wiedzy dotyczącejpsychologiirozwoju człowieka. Od trzechlat pełnię obowiązki współopiekuna Koła Naukowego Psychologii Rodziny UAM. Doświadczeniezawodowe zdobywałem także pracującw Instytucie Małego Dziecka, gdzie prowadziłemgrupy ogólnorozwojowedla rodziców z dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. W miarę rozwoju zawodowego, podejmuję nowe wyzwania –np.projektowanie, organizacja i prowadzenie warsztatów psychologicznych dla ojców oraz dla mężczyzn przygotowujących się do ojcostwa w szkole rodzenia, czy też grup rozwojowych dla młodych mężczyzn.

Zainteresowania naukowe

Najbardziej interesujące mnie obszary badawcze dotyczą psychologii rozwojowej, psychologii rodziny i psychologii narracyjnej. Aktualnie najwięcej uwagi poświęcam zagadnieniom związanym z kształtowaniem się tożsamości w okresie dorastania i wczesnej dorosłości, rolą myślenia o własnej przyszłości w życiu człowieka,przygotowywaniu się do roli rodzicaa także roli aktywności narracyjnej w podtrzymywaniu zdrowia psychicznego. Cenię badania łączące podejście jakościowe i ilościowe. Dokonywanie obliczeń statystycznych to jeden z moichulubionych etapów procesu badawczego.

Pasje

Wolny czas chętnie wykorzystuję na twórcze działania w kuchni –opracowywanie autorskich przepisów na burgery i dania jednogarnkowe a także receptur piw, które warzę w moim domowym browarze. Cenię czas spędzony w gronie rodziny i przyjaciółoraz emocje związane z grami planszowymi. Dłuższe urlopy chętniespędzam na łonie natury, zwłaszcza w górach.

Proponowane formy pracyw ramach tutoringu

Zapraszam zainteresowane osoby do wyruszenia we wspólną wędrówkę – zarówno w ramach tutoringu naukowego (inspirowanie do pogłębiania wiedzy w preferowanym przez Państwaobszarze) jak i rozwojowego (refleksja nad osobistymi oczekiwaniami, zasobami i wartościami w procesie studiowania oraz poszukiwanie równowagi w różnych sferach życia). Widzę siebie w roli „przewodnika górskiego”–chętnie pomogę w wyborze celui drogi dojścia do niego (z otwartością na wytyczanie nowych szlaków), zorientowaniu się, co już Państwo mają w plecaku a co jeszcze mogłoby się przydać do niego dołożyć, przygotowaniu do wyprawy i mierzeniu się z napotkanymi wyzwaniami. Z nadzieją, że te kilka wspólnych spotkań będzie punktem wyjścia dla dalszej Państwa aktywności. Proponuję pracę opartą o regularne indywidualne spotkania, w ramach których będziemy poruszać ważne dla Państwa tematy, szukać alternatywnych punktów widzenia, poznawać nowe perspektywy. Pomocne do tego mogą być wykonywane przez Państwa prace, na przykład eseje lub zadania domowe. Wierzę w wartość dostosowywania metod do indywidualnych potrzeb studenta.

Kogo zapraszam do współpracy

Do współpracyzapraszam Studentów zainteresowanych rozwojem naukowym i/lub osobistym, z którymi nie mam w tym semestrze zajęć dydaktycznych. We współpracy cenię sobie zaangażowanie, odpowiedzialność za własny proces uczenia się i rozwoju, szacunek dla drugiej osoby i siebie samego, rzetelność oraz otwartość na różne perspektywy.

Potencjalne korzyści

Myślę, że nasze spotkania i wspólna praca mogłyby być dla Państwa pomocne w pogłębianiu wiedzy w obszarach moich kompetencji naukowych i zawodowych, doskonaleniu swojego warsztatu naukowo-badawczego, wyborze dalszej ścieżki rozwoju oraz wzmacniania posiadanych zasobów i szukania równowagi między różnymi obszarami funkcjonowania.

 

  Marta Karbowa-Płowens

Jestem psychologiem (specjalność kliniczna), adiunktem w Zakładzie Osobowości na naszym Wydziale oraz psychoterapeutką pracującą w nurcie psychodynamicznym. Naukowo interesuje mnie przede wszystkim teoria przywiązania oraz jej powiązania z kształtowaniem się osobowości człowieka. Z klinicznych inspiracji wyrasta też moja ciekawość dotycząca zaburzeń osobowości. W wolnym czasie lubię oglądać filmy, czytać reportaże i odwiedzać miejsca, które mają ciekawą architekturę, oryginalną kuchnię i co najważniejsze – stwarzają okazję, by przyglądać się temu, jak żyją ludzie w innych zakątkach świata.

Zdecydowałam się na zostanie tutorem, ponieważ liczę na spotkania ze studentami w formie indywidualnego kontaktu, który stwarza okazję do lepszego poznania Państwa dylematów, zainteresowań, planów na przyszłość oraz towarzyszenia Państwu w odkrywaniu siebie.

Zapraszam na tutoring studentów i studentki III, IV i V roku, którzy nie mają aktualnie ze mną zajęć. W ramach tutoringu akademickiego zapraszam osoby, które chciałyby wspólnie podyskutować na poruszające ich tematy (szczególnie w obszarach powiązanych z tym, czym zajmuję się naukowo lub w praktyce psychoterapeutycznej) oraz osoby, które pasjonują się prowadzeniem badań i chciałyby nabywać lub doskonalić kompetencje badawcze. W ramach tutoringu rozwojowego zapraszam tych z Państwa, którzy chcieliby m. in. odkryć swoje aspiracje zawodowe i życiowe, rozpoznać swoje słabe i mocne strony, by móc dopasować je do swojej ścieżki kariery lub zająć się jakimkolwiek innym obszarem swojego osobistego rozwoju.

 

  Jowita Wycisk

Z wykształcenia jestem psycholożką i kulturoznawczynią, z zamiłowania – aktywistką społeczną i trenerką uważności (mindfulness). W psychologii aktualnie interesują mnie zagadnienia związane z dobrostanem osób nieheteronormatywnych (zwłaszcza kobiet wychowujących dzieci w związkach z kobietami), takie jak stres mniejszościowy i zasoby pozwalające na skuteczne radzenie sobie z nim. Ponadto jestem zaangażowana w działalność dwóch organizacji pozarządowych: Fundacji Tęczowe Rodziny i Stowarzyszenia na rzecz Społeczności LGBT+ UAM.Tam, we współpracy z innymi osobami, próbuję realizować utopijne pomysły na tworzenie świata wolnego od uprzedzeń.

Lubię spędzać czas z bliskimi, pielęgnować rośliny, włóczyć się po górach (i nie tylko), nie spieszyć się. Lubię szukać tego co łączy, a nie – dzieli (i znajdować to!). Lubię swoją pracę.

Wierzę, że edukacja ma sens, jeśli odbywa się w oparciu o osobiste doświadczenie i autentyczną relację. Tutoring traktuję przede wszystkim jako okazję do spotkania człowieka z człowiekiem. W ramach tutoringu akademickiego zapraszam zwłaszcza studentów i studentki, którzy podzielają moje zainteresowania naukowe. Jeśli chodzi o tutoring rozwojowy – jestem otwarta na kontakt z osobami rozważającymi wybór różnych ścieżek zawodowych i życiowych, chcącymi lepiej rozpoznać swoje zasoby lub pochylić się nad innymi wątkami swojego rozwoju osobistego.

Swoje zaproszenie kieruję do osób studiujących psychologię na II, III, IV lub V roku, nie uczestniczących w zajęciach prowadzonych przeze mnie w tym samym semestrze.

 

  Joanna Zinczuk-Zielazna
dr Joanna Zinczuk-Zielazna

Jestem psychologiem (specjalność kliniczna), od początku swojej pracy dydaktycznej i naukowej związałam się z Zakładem Psychologii Społecznej. Cenię sobie prowadzenie różnorodnych zajęć ze studentami, lubię kiedy omawiane zagadnienia inspirują do pytań, dyskusji i samodzielnych poszukiwań drogą krytycznej analizy literatury bądź empirycznych badań. Interesuję się psychologią pasji oraz zagadnieniami osobowościowych i sytuacyjnych uwarunkowań zachowań pomocnych i prospołecznych. Do lat pracuję także jako psychoterapeuta w paradygmacie psychodynamicznym.

Relaks i przyjemność odnajduję w górskich wędrówkach, wycieczkach rowerowych, podróżach do fascynujących miejsc oraz przy literaturze z gatunku fantastyki.

Zapraszam na spotkania tutoringowe studentów, którzy nie mają aktualnie ze mną zajęć. Spotkania mogą mieć charakter tutoringu akademickiego, czyli być okazją do rozwijania swoich zainteresowań i kompetencji naukowych w obrębie szeroko pojętej psychologii społecznej lub tutoringu rozwojowego, związanego z poszukiwaniem wewnętrznych zasobów do poradzenia sobie z impasem, decyzją lub wyborem (na przykład dalszej ścieżki kariery).

Ważne daty

29.10.2021 – ogłoszenie naboru

12.11.2021 – termin składania dokumentów

do 15.11.2021 – informacja o zakwalifikowaniu kandydata na indywidualną
rozmowę z tutorem

16.11.2021 – 20.11.2021 – indywidualne rozmowy oraz informacja o zakwalifikowaniu się studenta na tutorial

22.11.2021 – ogłoszenie wyników rekrutacji

od 23.11.2021 do zakończenia semestru zimowego – okres trwania tutoriali

 

Regulamin

Regulamin udziału w programie

 

Formularz zgłoszeniowy

bezpośredni link do formularza: https://forms.office.com/r/Fvi6LZy2s4