Monografie i prace zbiorowe pracowników Instytutu Psychologii od roku 1995
Przewiń do początku redakcji.
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Książki
..:: 2018 ::..
Cierpiałkowska, L., Grzegorzewska, I. (2018). Uzależnienia behawioralne Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
..:: 2017 ::..
Cierpiałkowska, L., Turbaczewska-Brakoniecka, I., Groth, J. (2017). Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
..:: 2016 ::..
Cierpiałkowska, L., Górska, D. (2016). Mentalizacja z perspektywy rozwojowej i klinicznej Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.
Cierpiałkowska, L., Grzegorzewska, I. (2016). Dzieci alkoholików - w perspektywie rozwojowej i klinicznej Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2016). Psychologia kliniczna Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
..:: 2014 ::..
Cierpiałkowska, L., Soroko, E. (2014). Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
..:: 2010 ::..
Cierpiałkowska, L., Ziarko, M. (2010). Psychologia uzależnień - alkoholizm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne.
..:: 2007 ::..
Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
..:: 2000 ::..
Cierpiałkowska, L. (2000). Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
..:: 1997 ::..
Cierpiałkowska, L. (1997). Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Skocz do początku książek.
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Redakcje
..:: 2010 ::..
Cierpiałkowska, L., Gościniak, J. (red.). (2010). Terapia i relacja terapeutyczna we współczesnej psychoanalizie. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
..:: 2008 ::..
Brzeziński, J., Cierpiałkowska, L. (red.). (2008). Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
..:: 2006 ::..
Cierpiałkowska, L. (red.). (2006). Oblicza współczesnych uzależnień. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
..:: 2005 ::..
Cierpiałkowska, L., Gościniak, J. (red.). (2005). Współczesna psychoanaliza. Modele konfliktu i deficytu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
..:: 2004 ::..
Cierpiałkowska, L. (red.). (2004). Psychologia zaburzeń osobowości. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
..:: 2002 ::..
Cierpiałkowska, L., Gościniak, J. (red.). (2002). Współczesna psychoanaliza. Teoria relacji z obiektem. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
..:: 2001 ::..
Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.). (2001). Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.