CV 
Zakład Psychologii Społecznej

Obszary badawcze:

  • Diagnozowanie kompetencji społecznych
  • Psychologiczne mechanizmy wpływu społecznego
  • Psychologiczne uwarunkowania postaw i zachowań konsumentów
  Dyżury: Telefon WWW CV
prof. UAM dr hab. Kaczmarek Łukasz
- kierownik zakładu
wtorek 11.00-14.00
czwartek 12.00-14.00
Pokój: 62.


61829 2317 
prof. UAM dr hab. Adamczyk Katarzyna
wtorek 11.00-14.00
czwartek 11.15-13.15
Pokój: 104.


61829 2137 
dr Drążkowski Dariusz
wtorek 11.00-14.00
środa 9.00-11.00
Pokój: 104.


61829 2137  
dr Kosakowski Michał
wtorek 11.00-14.00

Pokój: 73.


61829 2131
dr Mrozowicz-Wrońska Marta
indywidualne
Pokój: 104.


   
dr Zinczuk-Zielazna Joanna
wtorek 11.00-14.00
piątek 12.00-14.00
Pokój: 104.


61829 2137 

w r ó ć