CV 
Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

Obszary badawcze:

  • Zaangażowanie organizacyjne
  • Twórczość pracowników
  • Kariery zawodowe
  • Praca zawodowa kobiet
  • Poczucie niesprawiedliwości organizacyjnej
  • Psychopatologia pracy
  Dyżury: Telefon WWW CV
prof. UAM dr hab. Chirkowska-Smolak Teresa
- kierownik zakładu
wtorek 11.00-14.00
czwartek 11.30-13.30
Pokój: 108.


61829 2134 
dr Grobelny Jarosław
wtorek 11.00-14.00
środa 20.00-22.00
Pokój: 86.


61829 2352 
dr Rosińska Agnieszka
wtorek 11.00-14.00
piątek 12.00-14.00
Pokój: 86.


61829 2352 
dr Wnuk Marcin
wtorek 11.00-14.00
środa 19.00-20.00
Pokój: 86.


61829 2352  

w r ó ć