CV 
Pracownia bud. E  
Pracownia eksperci zewnętrzni  
Pracownia Pracownia Pytań Granicznych  
Zakład Logiki i Kognitywistyki  
Zakład Podstaw Badań Psychologicznych  
Zakład Psychologii Osobowości  
Zakład Psychologii Poznawczej  
Zakład Psychologii Pracy i Organizacji  
Zakład Psychologii Rozwoju  
Zakład Psychologii Społecznej  
Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej  
Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej  
Laboratorium Badania Działań i Poznania  
współpracownicy  
Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni  
Studium Doktoranckie