Aktualności

Prace koła w roku akademickim 2018/2019 ruszyły pełną parą. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy! Wystarczy skontaktować się z Przewodniczącą lub Opiekunem.

Z dotychczasową działalnością koła można zapoznać się czytając sprawozdania umieszczone we wpisie Sprawozdania… lub poprzez lekturę archiwalnych numerów GIPSu na stronie Instytutu Psychologii UAM.

Wizytówka koła

Koło Naukowe Niepełnosprawności Intelektualnej

Koło Naukowe zajmuje się psychologią niepełnosprawności intelektualnej. Prowadzi obecnie projekt badawczy pt. Uwarunkowania powodzenia kształcenia integracyjnego, obejmujący badania uczniów nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

kontakt: e-maile-mailfacebook
opiekunki naukowe:  prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, dr Małgorzata Rękosiewicz

Wizytówka koła

Koło Naukowe Psychologii Kultury

Koło Naukowe Psychologii Kultury zostało reaktywowane w semestrze letnim 2017 roku. Głównym tematem zainteresowań koła jest psychologia transkulturowa w wydaniu praktycznym. Celem działalności grupy jest poszerzanie wiedzy, organizowanie warsztatów i przeprowadzanie badań. Aby stać się członkiem koła należy pojawić się na spotkaniu i zadeklarować chęć współpracy. Informacje na temat miejsca i czasu spotkań pojawią się na Facebooku koła.

kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Pankalla

Wizytówka koła

Koło Naukowe Good Language Learners

Koło Naukowe Good Language Learners skupia studentów Wydziału Nauk Społecznych zainteresowanych działalnością badawczą. Główną dziedziną zainteresowań Koła jest badanie strategii uczenia się języka angielskiego (jako języka obcego) wybieranych przez studentów oraz badanie związków występujących pomiędzy tym procesem a różnicami indywidualnymi uczących się. Prowadzona działalność badawcza pozwala rozwijać wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki języków obcych, psychometrii, metodologii i statystyki.

kontakt: e-maile-mail
opiekunowie naukowi: mgr Jakub Przybył (Szkoła Językowa UAM) oraz dr Julita Wojciechowska (IP UAM)