Dokumenty do pobrania

 

Wnioski przyjmuje wyłącznie Biuro Obsługi Studentów

BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW
mgr Honorata Matuszak – tel: 61 829 22 53 – Koordynator BOS

 

Psychologia
st. mgr – rok 2, 5;
niest. mgr – rok 3, 4
Psychologia
st. mgr – rok 1, 3, 4;
niest. mgr – rok 2
Psychologia
niest. mgr – rok 1, 5
mgr Agnieszka Babińska
tel.: 61 829 21 12
Anna Mikołajczyk
tel.: 61 829 21 17
mgr Paulina Wieloch
tel.: 61 829 22 56
Kognitywistyka
mgr Paulina Wieloch
tel.: 61 829 22 56

 

Ogólny wniosek do Dziekana

Wniosek o uznanie wcześniejszych osiągnięć

Wniosek o uznanie oceny z warunku

Wniosek o zmianę grupy

Wniosek o przyznanie miejsca w DS

Wniosek studenta o zwolnienie z opłat na studia

Załącznik do wniosku o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za świadczone przez uczelnię usługi edukacyjne

Wniosek o wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenta

Karta Obiegowa

Wniosek o przesłanie ELS pocztą

Wniosek o przesłanie ELS pocztą