Zaznacz stronę

Dokumenty do pobrania

Wnioski przyjmuje wyłącznie Biuro Obsługi Studentów

BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW

Psychologia
st. mgr – rok 1, 4;
niest. mgr – rok 2, 3
Psychologia
st. mgr – rok 2, 3, 5;
niest. mgr – rok 1
Psychologia
niest. mgr – rok 4, 5
mgr Agnieszka Babińska
tel.: 61 829 21 12
Anna Mikołajczyk
tel.: 61 829 21 17
mgr Paulina Wieloch
tel.: 61 829 22 56
     
Kognitywistyka
mgr Paulina Wieloch
tel.: 61 829 22 56

 

Wniosek do Dziekana

Karta Obiegowa

Wniosek studenta o zwolnienie z opłat na studia

Załącznik do wniosku o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za świadczone przez uczelnię usługi edukacyjne

Wniosek o przyznanie miejsca w DS

Wniosek o wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenta