Zaznacz stronę

Uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciel-psycholog w toku studiów

Ministerialne uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciel psycholog uzyskiwane po skończeniu studiów nadawane przez UAM zaświadczane w suplemencie

Dla kogo: studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia,
studia stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: do ukończenia studiów

Sposób realizacji: Karta uznawania osiągnięć w ramach określonej ścieżki kształcenia, która obejmuje:

Przedmioty uznawane z przebiegu studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia/

Seminaria

1 Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia 30 30/30
2 Osobowość 30 30/30
3 Psychologia społeczna 30 30
4 Procesy poznawcze 30 30
5 Psychologia stosowana: Wprowadzenie: Psychologia edukacji 30 30
6 Psychologia stosowana: Psychologia edukacji 30 30/30
7 Specjalność: Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne 30/30 30/30/30/30

 

Przedmioty w ramach przygotowania pedagogicznego (wykłady fakultatywne)

Nazwa przedmiotu Wykład
8 Wykład z pedagogiki: Podstawy dydaktyki ogólnej 30
9 Wykład z pedagogiki: Doradztwo zawodowe – koncepcje i metody 30
10 Wykład z pedagogiki: Prawo oświatowe – prawne aspekty zawodu nauczyciela 30

 

Ćwiczenia terenowe w ramach psychologii stosowanej i specjalności oraz Praktyki pedagogiczne

Rodzaj praktyk Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
11 Ćwiczenia terenowe w ramach psychologii stosowanej i specjalności 80 50
Praktyki pedagogiczne (wolontariat) 70 100

 

Zapraszamy

 

kontakt: dr Joanna Matejczuk  joamat@amu.edu.pl

 

sprawy administracyjne: lic. Marlena Janasik marlena.janasik@amu.edu.pl  tel. (61) 82 92 305