Zarządzenia Dziekana

 

Zasady realizacji stacjonarnych badań naukowych z udziałem osób badanych na wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie pandemii COVID-19

link: Zasady realizacji stacjonarnych badań naukowych_WPiK_2020  w okresie pandemii COVID-19.

 

Zarządzenie Dziekana w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu studenckich asystentów badawczych na WPiK oraz powołania komisji ewaluacyjnej w programie.

2020_8_Zarządzenie_SAB 2020_8_Zalacznik_Regulamin_SAB Kalendarz_i_kryteria_oceny_wnioskow_SAB_2020 opinia – studenccy asystenci badawczy_mentor wniosek – studenccy asystenci badawczy_mentor wniosek – studenccy asystenci badawczy_student sprawozdanie – studenccy asystenci badawczy_student

 

Zarządzenia Dziekana nr 6 i 7 w sprawie powołania pełnomocnika oraz Rady Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. wsparcia psychologicznego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Nr 6/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika dziekana Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM ds.wsparcia psychologicznego Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Nr 7/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM ds. wsparcia psychologicznego  

 

Komunikat Dziekana w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

Szanowni Państwo, w związku z zarządzeniem JM Rektora UAM nr 432/2019/2020 w sprawie dalszych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0030/109659/Zarzadzenie-nr-432.pdf) informuję, że Biuro Obsługi Wydziału Psychologii i Kognitywistyki pozostanie zamknięte do odwołania, a pracownicy BOW dostępni będą zdalnie. Z pozdrowieniami Mariusz Urbański

 

Komunikat Dziekana w związku z zawieszeniem zajęć

Drodzy Studenci Szanowni Państwo, w związku z zawieszeniem przez JM Rektora zajęć w UAM od 11 do 24 marca informuję, że: 1. Odwołane zostają wszystkie terminy egzaminów, łącznie z egzaminami komisyjnymi. Termin przedłużonej sesji egzaminacyjnej ulega dodatkowemu przedłużeniu do 5. kwietnia. 2. Pracownicy Biura Obsługi Wydziału pełnić będą dyżury w godzinach 9.00-13.00, poza tym pracując […]

 

Zarządzenie Dziekana Nr 3 i 4 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Społecznej Rady Pracodawców WPiK i powołania składu rady

SRP 2020_3_Zarządzenie_regulamin_SRP 2020_3_Zalacznik_regulamin_SRP 2020_4_Zarządzenie_powolanie_SRP

 

Zarządzenie Dziekana Nr 2/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na realizację lub upowszechnianie badań empirycznych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM

Treść Zarządzenia Dziekana w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na realizację lub upowszechnianie badań empirycznych na Wydziale Psychologii i  Kognitywistyki UAM i załączniki: 2020_2_Zarządzenie_konkurs_grantowy Załącznik_Regulamin_konkursu_grantowego Załącznik 1. Wzór wniosku Załącznik 2. Kryteria oceny wniosków Załącznik 3. Wzór raportu końcowego  

 

Zarządzenie Dziekana Nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania korekt językowych oraz tłumaczeń publikacji i wniosków grantowych pracowników i doktorantów Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania korekt językowych oraz tłumaczeń publikacji i wniosków grantowych pracowników i doktorantów Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM treść zarządzenia regulamin wzór wniosku