Bieżące

 

Informacja o wynikach konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta/doktorantki (nr ogłoszenia konkurs_1/WPiK/19/20_stypendium naukowe doktorant) w projekcie NCN nr UMO-2019/34/E/HS6/00164

Wyniki konkursu na stypendium naukowe Sonata BIS 9

 

Informacja o wynikach rekrutacji na stanowisko adiunkt – stażysta podoktorski (nr ogłoszenia konkurs_15_WPiK_adiunkt-stażysta podoktorski_1_2020) w projekcie NCN nr UMO-2019/34/E/HS6/00164

Wyniki rekrutacji na stanowisko post-doc Sonata BIS 9

 

[Post-Doc 2020 position] Analysis of dialogues in psychosis or severe mental illness

[Post-Doc 2020] Analysis of dialogues in psychosis or severe mental illness ************** One postdoc position (1 year) in: – Natural Language Processing / Machine Learning OR – Psychology is open in the: Semagramme team        https://team.inria.fr/semagramme/ at the: LORIA     http://www.loria.fr/en/ Université de Lorraine, CNRS and Inria This position will be funded by […]

 

Zaproszenie do badania “Doświadczenia zdalnego studiowania na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM – perspektywa studencka” 

Szanowni Państwo, bieżący semestr dobiega powoli końca. Możemy o nim śmiało powiedzieć, że był najbardziej niezwykłym czasem, w jakim kiedykolwiek pracowaliśmy. Edukacja w tym semestrze przyniosła nam wszystkim wiele różnorodnych doświadczeń: twórczych i trudnych, a także takich, których nie potrafimy jeszcze dziś ocenić. Doświadczenia te są udziałem Państwa – studentów i studentek, a także naszym […]

 

Letnia Szkoła Języka Angielskiego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów UAM z niepełnosprawnościami na kolejną edycję Letniej Szkoły Języka Angielskiego, którą w tym roku wyjątkowo organizujemy ONLINE w dniach od 3 do 7 sierpnia 2020 r. Koszt udziału wynosi jedynie 50 zł! Czas pandemii COVID-19 jest dla wszystkich z nas wyzwaniem zarówno organizacyjnym, jak i intelektualnym. Jako organizatorzy corocznych letnich wydarzeń […]

 

Open positions on Responsible Artificial Intelligence at Umeå University

PhD student (4 years fulltime): https://umu.varbi.com/en/what:job/jobID:337517 Research Engineer (12 months, fulltime): https://umu.varbi.com/en/what:job/jobID:341576 Both positions are fully covered by a grant from the Wallenberg Foundations. The PhD student will be affiliated with the WASP-HS graduate school (https://wasp-hs.org/). Application deadline: 15 August 2020 The research group in Responsible AI is led by prof. dr. Virginia Dignum and […]

 

Oświadczenie Rady Dziekańskiej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w sprawie obecnej sytuacji społecznej osób LGBT

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Rady Dziekańskiej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM z dnia 22.06.2020 w sprawie obecnej sytuacji społecznej osób LGBT wyrażające stanowczy sprzeciw wobec trwającej kampanii nienawiści wobec społeczności osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych. Treść oświadczenia: Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec trwającej kampanii nienawiści wobec społeczności osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych. Z niepokojem obserwujemy […]

 

Terminy egzaminu certyfikacyjnego pisemnego z języka obcego w sesji letniej 2019/2020 – wrzesień 2020

Studium Językowe UAM informuje, że w sesji letniej 2019/2020 we wrześniu egzaminy certyfikacyjne z języka obcego na poziomie B2 odbędą się w następujących terminach: • 3 września 2020 r. godz. 10.00 – termin egzaminu poprawkowego dedykowany wyłącznie studentom 3 roku studiów stacjonarnych i studiów jednolitych magisterskich, którym nie udało się zaliczyć egzaminu certyfikacyjnego w czerwcu […]

 

Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie LGBT+

Poniżej przedstawiamy treść stanowiska: Razem z LGBT+ ”​Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw​”. ​Treść tego zdania, stanowiącego fragment wprowadzenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jednoznacznie wskazuje, że równość i gwarancje braku dyskryminacji przynależą się każdemu człowiekowi, niezależnie od różnych jego cech, w tym płci, tożsamości płciowej czy orientacji […]

 

Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa pt. DOŚWIADCZANIE PANDEMII COVID-19 W POLSCE

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej, która odbędzie się na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 16 września 2020r. * pod hasłem Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce *w przypadku znacznej liczby zgłoszeń dopuszczamy możliwość przedłużenia konferencji do 17.09 link

 

Dostępne zajęcia – poradnik dla prowadzących zajęcia

Poradnik „Dostępne zajęcia” jest skierowany do wykładowców, nauczycieli akademickich, asystentów w laboratoriach oraz wszystkich innych osób prowadzących zajęcia ze studentami i doktorantami na naszej uczelni. Ma służyć wsparciem w procesie organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym do studentów oraz doktorantów z różnymi niepełnosprawnościami. Materiał pomyślany został jako pomocnik do pracy dydaktycznej zawierający praktyczne […]

 

Nagroda za najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta dla mgra Macieja Behnke

Z radością informujemy, że Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, po zasięgnięciu opinii Zespołu oceniającego prace nadesłane na Konkurs O/PAN na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku 2019, postanowiło przyznać główną nagrodę w obszarze nauk humanistycznych i społecznych mgr. Maciejowi Behnke doktorantowi WPiK. Mgr Maciej Behnke wraz z prof. UAM dr. hab. Łukaszem […]

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Uprzejmie informujemy o terminach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 Przyjmowanie dokumentów 27.07.-24.08.2020 Postępowanie rekrutacyjne 7.09-12.09.2020 Ogłoszenie list przyjętych do Szkoły Doktorskiej 18.09.2020 Orientacyjna informacja dotycząca punktacji na rekrutację: rekrutacja 20-21 Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami oraz komunikatami umieszczonymi na stronie internetowej szkoły: sdns.amu.edu.pl

 

Zapisy na zajęcia fakultatywne 2020/2021 – Psychologia stacjonarna i niestacjonarna

Uwaga studenci 2 i 3 roku psychologii stacjonarnej oraz 3 i 4 roku psychologii niestacjonarnej. W dniach od 15.06.2020 od godz. 18:00 do 19.06.2020 do godz. 20:00 za pośrednictwem USOS-Web odbędą się zapisy na zajęcia fakultatywne realizowane w przyszłym roku akademickim. Szczegóły dotyczące wyboru jakich przedmiotów musicie Państwo dokonać znajdują się w przygotowanych ofertach: Oferta […]

 

Konkursy na stanowiska adiunkta i wykładowcy

Prorektor kierujący Szkołą Dziedzinową Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkursy na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki na stanowiska: 1. adiunkta: konkurs_19_wpik_adiunkt_1_2020, konkurs_20_wpik_adiunkt_1_2020 2. wykładowcy: konkurs_21_wpik_wykladowca_1_2020 Treść ogłoszeń dostępna jest na stronie: https://bip.amu.edu.pl/konkursy Dokumenty prosimy składać do dnia 30.06.2020.