Granty

 

Grant PRELUDIUM dla mgr. Macieja Behnke

Miło nam poinformować, że projekt mgr. Macieja Behnke pt. „Afektywno-motywacyjny model psychofizjologiczny wyzwania i zagrożenia w e-sporcie: rola emocji motywujących do dążenia i niespecyficznej aktywności motorycznej nóg” otrzymał finansowanie w kwocie 145 825 zł w konkursie Narodowego Centrum Nauki – PRELUDIUM 13. Serdecznie gratulujemy!

 

Instytut Psychologii wśród beneficjentów programu POWER

Ponad 25 mln zł otrzyma UAM na staże dla studentów w programie „Studiujesz? Praktykuj!” w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowania przyznano 11 projektom wydziałów: Nauk Geograficznych i Geologicznych, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Biologii, Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz Instytutu Psychologii. Przyznane dofinansowanie dla Instytutu Psychologii: 2 112 300,09 […]

 

Oferta pracy w projekcie: NCN nr 2015/17/B/HS1/02232 Aksjomaty ekstremalne: aspekty logiczne, matematyczne i kognitywne

Oferta pracy w projekcie: NCN nr 2015/17/B/HS1/02232 Aksjomaty ekstremalne: aspekty logiczne, matematyczne i kognitywne *** Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta Liczba stanowisk: 1 Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Miasto: Poznań Link do strony www jednostki: www.kognitywistyka.amu.edu.pl Wymagania: Kandydat na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie powinien spełniać następujące wymagania: – tytuł magistra: kognitywistyki lub matematyki […]

 

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie NCN pod kierownictwem prof. Jerzego Pogonowskiego

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie NCN pod kierownictwem prof. Jerzego Pogonowskiego Oferta pracy w projekcie NCN nr 2015/17/B/HS1/02232 Aksjomaty ekstremalne: aspekty logiczne, matematyczne i kognitywne xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta Liczba stanowisk: 1 Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Miasto: Poznań Link do strony www jednostki: www.kognitywistyka.amu.edu.pl Wymagania: Kandydat na stanowisko […]

 

Konkurs na dofinansowanie projektów badawczych dla młodych pracowników nauki oraz doktorantów 2017

Konkurs na dofinansowanie projektów badawczych dla młodych pracowników nauki (osoby zatrudnione w IP, które nie przekroczyły 35 roku życia) oraz doktorantów Termin składania wniosków: do 2 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje: zasady konkursu lub w pok. 73 lub katarzyna.koralewska@amu.edu.pl  

 

Oferta stypendium w projekcie

W ramach projektu „Aksjomaty ekstremalne: aspekty logiczne, matematyczne i kognitywne” (projekt nr 2015/17/B/HS1/02232, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki) planowane jest zatrudnienie wykonawcy na stanowisko: Doktorant Link prowadzi do oferty na stronie projektu.

 

Sukces doktoranta w konkursie NCN

Miło Nam poinformować, że projekt mgr Michała Sieńskiego pt. „Radzenie sobie ze stresem wśród kobiet doznających przemocy. Rola oceny poznawczej w procesie rewiktymizacji” otrzymał finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki – PRELUDIUM 11. Serdecznie gratulujemy!

 

Poznań Reasoning Week

Instytut Psychologii zaprasza na Poznań Reasoning Week. W ramach wydarzenia odbędą się trzy konferencje: Logic and Cognition 2016 (5-6.09.2016) 14th ArgDiap (7-8.09.2016) QuestPro 2016 (9-10.09.2016) Program oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie Poznań Reasoning Week

 

Konkurs ERC Starting Grants

Uruchomiono nabór wniosków do konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze – ERC Starting Grant 2017. Konkurs jest skierowany do badaczy posiadających stopień doktora (którzy uzyskali stopień doktora od 2 do 7 lat przed 1 stycznia 2017 r.). Więcej informacji znajduje się na stronie Krajowego Punktu […]

 

Oferta pracy w projekcie „Modelowanie rozumowań abdukcyjnych”

W ramach projektu „Modelowanie rozumowań abdukcyjnych” (projekt nr 2013/10/E/HS1/00172, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki) planowane jest zatrudnienie wykonawcy na stanowisko: Doktorant Link prowadzi do oferty na stronie Narodowego Centrum Nauki

 

II edycja konkursu na dofinansowanie projektów badawczych młodych naukowców

Instytut Psychologii ogłasza II edycję konkursu na dofinansowanie projektów badawczych dla młodych pracowników nauki (osoby zatrudnione w IP, które nie przekroczyły 35 roku życia) oraz doktorantów. Wnioski należy składać do 19 września 2016 r. w formie pisemnej i elektronicznej do pani Honoraty Helon (pok. 75 bud. AB). Informacje o konkursie oraz wzory wniosków znajdują się na stronie […]

 

Projekt dr Aleksandry Pilarskiej otrzymał finansowanie w konkursie SONATA

Miło Nam poinformować, że projekt dr Aleksandry Pilarskiej pt. „Poczucie osobistej tożsamości a regulacja działań celowych: pośrednicząca rola właściwości celów oraz kontroli działania” otrzymał finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki – SONATA 10. Serdecznie gratulujemy!

 

Oferta pracy w projekcie „Modelowanie rozumowań abdukcyjnych”

W ramach projektu „Modelowanie rozumowań abdukcyjnych” (projekt nr 2013/10/E/HS1/00172, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki) planowane jest zatrudnienie wykonawcy na stanowisko: Stażysta podoktorski (Postdoc) Link prowadzi do oferty na stronie Narodowego Centrum Nauki

 

Szkolenie – Jak zdobyć grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie?

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE oraz Punkt Kontaktowy przy Uniwersytecie im A. Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na szkolenie: Wiosenny apetyt na stypendium Czyli jak zdobyć grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) Szkolenie skierowane jest do naukowców którzy posiadają co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub posiadają stopień doktora. Szkolenie odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. w […]

 

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Od 15 stycznia do 31 marca w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Informacje o stypendium znajdują się w Rozporządzeniu z dn. 27 października 2015 r. Wniosek w systemie może założyć sam zainteresowany, do którego dołącza w postaci pliku pdf: ·        Rozszerzoną opinię Rady […]