Aktualności

 
Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów UAM

Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów UAM

Jesteś doktorantem studiującym na jednym z wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu? Możesz pochwalić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi? Publikujesz, występujesz na konferencjach, prowadzisz granty? Jeśli tak, aplikuj do programu stypendialnego prowadzonego przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Celem programu jest wsparcie finansowe doktorantów o ponad przeciętnych osiągnięciach naukowych. Chodzi o docenienie ich starań i ułatwienie dalszej […]

 

Listy rankingowe do szkoły doktorskiej

Na głównej stronie uniwersytetu zostały opublikowane listy rankingowe do szkoły doktorskiej w dyscyplinie psychologia i nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. Link: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/doktoranci

 

Oferta stypendium w grancie NCN

We offer a scholarship for a PhD-student in a project funded by NCN (Sonata Bis, HS): „Distributive Deductive Systems for Classical and Non-classical Logics. Proof theory supported with computational methods”. The qualifications required: – advanced programming skills in at least one of: a functional programming language (e.g. Haskell), a general-purpose programming language (e.g. Python); – […]

 

XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z programem XVI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, który odbędzie się w dniach 20-22 września br. na terenie Wydziału Nauk Społecznych UAM. Ramowy program XVI Zjazdu PSPS Szczegółowy program XVI Zjazdu PSPS

 

Konkurs na dofinansowanie projektów badawczych dla młodych pracowników nauki oraz doktorantów 2019

Konkurs na dofinansowanie projektów badawczych dla młodych pracowników nauki (osoby zatrudnione w IP, które nie przekroczyły 35 roku życia) oraz doktorantów. Termin składania wniosków: do 5 października 2019 r. Szczegółowe informacje: zasady konkursu.

 

Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej

W ramach Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej rozpoczęło działalność Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej. Zapraszamy do współpracy. Więcej informacji na stronie: https://soroko-lab.home.amu.edu.pl

 

Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego – zaproszenie

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, za pośrednictwem Jego Magnificencji Rektora UAM, zaprasza społeczność studencką do współpracy w ramach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który został powołany, aby promować idee samorządności wśród ludzi młodych.  O członkostwo mogą się starać osoby między 15 a 24 rokiem życia pochodzące z młodzieżowych rad działających na terenie województwa wielkopolskiego, samorządów studenckich wielkopolskich uczelni […]

 

100 lat psychologii w Poznaniu – prezentacja jubileuszowa przygotowana przez prof. Jerzego Brzezińskiego

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez prof. Jerzego Brzezińskiego na obchody Stulecia Poznańskiej Psychologii. Skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy: 1919 – 2019 – …?

 

PhD position in Argumentation Theory / Philosophy of Language

This is to inform that the Reasoning and Argumentation Lab, a research unit within the Nova Institute of Philosophy (Universidade Nova de Lisboa) is opening a fully paid PhD position in Argumentation Theory / Philosophy of Language. This position is expected to start in mid-September 2019 and (given successful annual evaluation) last for 4 years.  […]

 

WASP HS Program PhD Student Position Research topic: AI implications for democracy and self-determination

Umeå University, the Department of Computing Science, is seeking outstanding candidates for a Wallenberg Autonomous Systems Program (WASP) PhD student position in Computer Science with focus on socially intelligent systems for human-agent collaboration. Deadline for application is September 8, 2019. In this project, we will investigate to what extent and how AI can be designed and […]

 

Urzędowanie sekretariatów w okresie wakacyjnym

W okresie wakacyjnym sekretariaty Instytutu Psychologii czynne są w godz. 9.00-14.00

 
Listy gratulacyjne z okazji Stulecia Poznańskiej Psychologii

Listy gratulacyjne z okazji Stulecia Poznańskiej Psychologii

Z wielką przyjemnością przedstawiamy listy gratulacyjne otrzymane z okazji Stulecia Poznańskiej Psychologii

 

Fotorelacja ze Stulecia Poznańskiej Psychologii

Na naszym profilu facebook’owym zamieściliśmy obszerną fotorelację z obchodów Stulecia Poznańskiej Psychologii. Zapraszamy na stronę .

 

Dyżur sekretariatu w zjeździe tygodniowym

Dyżur sekretariatu w zjeździe tygodniowym:W trakcie zjazdu tygodniowego sekretariat dla studentów zaocznych będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00. W sobotę i niedzielę (29 i 30.06) sekretariat będzie nieczynny.

 

Publiczna obrona doktorska

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że 1 lipca 2019 roku, o godz. 10.00 w sali 70 Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie psychologia magister  Jagny Sobierajewicz Temat rozprawy: Learning a fine sequential hand motor […]