Badania

 

Warsztaty z komunikacji w konflikcie i mediacji

Serdecznie zapraszamy Studentki i Studentów ostatnich dwóch lat studiów (magisterskich i licencjackich) do udziału w weekendowym cyklu warsztatów kompetencyjnych z komunikacji w konflikcie i mediacji w ramach projektu przygotowanego przez nasz Wydział z Wydziałem Prawa i Administracji UAM. Warsztaty, prowadzone przez doświadczonych psychologów i mediatorów pozwolą poznać praktyczne metody radzenia sobie z konfliktami interpersonalnymi i […]

 

Informacje na temat pozyskiwania środków w ramach ID-UB

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, to jedna z najważniejszych inicjatyw, której celem było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród 20 najlepszych uczelni w Polsce uprawnionych do startu w konkursie wyłoniono 10, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać specjalną subwencję. Każda z uczelni była oceniana przez 15 ekspertów. W […]

 

Zaproszenie do udziału w badaniu na temat zdrowia i samopoczucia w czasie pandemii Covid-19

Szanowni Państwo! Wraz z zespołem pracowników, doktorantów i studentów z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszam do udziału w badaniu naukowe na temat zdrowia i samopoczucia w czasie pandemii Covid-19. Badanie dotyczy tego, w jaki sposób i pod wpływem jakich czynników osobowych i sytuacyjnych zmieniają się one w czasie.  Udział w badaniu polega […]

 

Podsumowanie badania doświadczeń zdalnego studiowania na WPiK w semestrze letnim 2020r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podsumowaniem wyników badania doświadczeń zdalnego studiowania w minionym, letnim semestrze 2020r. przeprowadzonego wśród studentek i studentów WPiK. Badanie zrealizowane zostało pod koniec semestru (w lipcu i na początku sierpnia br.). Poświęcone było doświadczeniom zmiany trybu kształcenia wynikłej z nastania epidemii i decyzji o zawieszeniu stacjonarnych zajęć w murach UAM, […]

 

Wyniki konkursów 007 i 008 ID-UB

Znamy już wyniki konkursów 007 i 008 ogłoszonych w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Wydziału Psychologii i Kognitywistyki: prof. UAM dr hab. Katarzyna Adamczyk prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek dr Filip Szumski dr Paweł Kleka Serdecznie gratulujemy!  

 

Kurs Excel

Zapraszamy Państwa do udziale w kursie e-learningowym Excela https://www.spacecalc.pl/, który został przygotowany przez doktorantkę naszego Wydziału, mgr Dagmarę Dziedzic. Kurs jest darmowy i powstał w ramach pracy doktorskiej. Jego celem jest, po pierwsze przekazanie wiedzy z trzech działów obsługi Excela, a po drugie, zebranie informacji dotyczących uczenia się w sposób zdalny. O badaniu Każda osoba, […]

 

Zasady realizacji stacjonarnych badań naukowych z udziałem osób badanych na wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie pandemii COVID-19

link: Zasady realizacji stacjonarnych badań naukowych_WPiK_2020 w okresie pandemii COVID-19.

 

Konkurs na dofinansowanie realizacji lub upowszechnienia badań empirycznych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki

Komisja ds. Grantów WPiK ogłasza drugą edycję tegorocznego konkursu na dofinansowanie realizacji lub upowszechnienia badań empirycznych. Wnioski (w formie elektronicznej) można składać od 21.10.2020 roku, przesyłając je na adres natalia.skrzypczak@amu.edu.pl. Będą one rozpatrywane sukcesywnie w miarę napływania, aż do wyczerpania środków finansowych, którymi dysponuje Komisja. O zamknięciu konkursu w związku z wyczerpaniem środków poinformujemy. Przyznane […]

 

Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej  Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej: http://qmmclab.home.amu.edu.pl/ Celem Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej jest prowadzenie badań i promowanie szeroko rozumianego podejścia jakościowego w obszarze psychologii klinicznej i poza nią. Cel ten realizujemy wspomagając prowadzenie badań indywidualnych oraz grupowych w aspekcie diagnostycznym i eksperymentalnym, szczególnie, […]

 

Zapraszamy zainteresowanych studentów kognitywistyki i psychologii do udziału w projekcie badawczym „Modelowanie rozumowań abdukcyjnych”

Zapraszamy zainteresowanych studentów kognitywistyki i psychologii do udziału w projekcie badawczym „Modelowanie rozumowań abdukcyjnych”. Oferujemy trzy staże w projekcie, z wynagrodzeniem 1500 zł miesięcznie. Szczegóły w linku: FO_staz_w_projekcie

 

Naukowcy WPiK z dofinansowaniem na projekty w zakresie badań nad COVID-19 w ramach konkursu ogłoszonego przez Rektora UAM!

Miło nam poinformować, że czworo naukowców z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Rektora UAM na badania związane z COVID-9. Lista nagrodzonych: 1. Dr Dariusz Drążkowski – Wydział Psychologii i Kognitywistyki, „Wpływ autoperswazji na intencje zaszczepienia się na COVID-19” 2. Dr Julita Wojciechowska – Wydział Psychologii i Kognitywistyki, „Strategie […]

 

Artykuł pt. „The behavioral challenge of the COVID-19 pandemic: Indirect Measurements and Personalized Attitude Changing Treatments (IMPACT)”.

Gorąco polecamy Państwa uwadze artykuł pt. „The behavioral challenge of the COVID-19 pandemic: Indirect Measurements and Personalized Attitude Changing Treatments (IMPACT)”. Artykuł ukazał się właśnie w Royal Society Open Science https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.201131, a jego współautorem jest prof. Grzegorz Króliczak z naszego Wydziału . Artykuł ten – głosami zespołu redakcyjnego The Royal Society – znalazł się wśród […]

 

Zaproszenie do badania “Doświadczenia zdalnego studiowania na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM – perspektywa studencka” 

Szanowni Państwo, bieżący semestr dobiega powoli końca. Możemy o nim śmiało powiedzieć, że był najbardziej niezwykłym czasem, w jakim kiedykolwiek pracowaliśmy. Edukacja w tym semestrze przyniosła nam wszystkim wiele różnorodnych doświadczeń: twórczych i trudnych, a także takich, których nie potrafimy jeszcze dziś ocenić. Doświadczenia te są udziałem Państwa – studentów i studentek, a także naszym […]

 

Projekt pt. „Jak sobie radzimy w czasie pandemii COVID-19”

Zespół pod kierownictwem prof. dr hab. W. Jacka Paluchowskiego uruchomił projekt pt. „Jak sobie radzimy w czasie pandemii COVID-19”.  Pomysł badania pojawił się jako efekt doraźnych obserwacji zachowań ludzi, wypowiedzi na forach społecznościowych w związku z pandemią COVID-19 czy pacjentów podczas (zdalnej) psychoterapii. Podstawowe pytania badawcze dotyczą poziomu niepokoju spowodowanego utratą zasobów w związku z […]

 

Oferta stypendium w grancie NCN

We offer a scholarship for a PhD-student in a project funded by NCN (Sonata Bis, HS): „Distributive Deductive Systems for Classical and Non-classical Logics. Proof theory supported with computational methods”. The qualifications required: – advanced programming skills in at least one of: a functional programming language (e.g. Haskell), a general-purpose programming language (e.g. Python); – […]