Studium Podyplomowe – Psychologia w zarządzaniu

 

UWAGA: Rekrutacja na Studium zostaje zawieszona do roku akademickiego 2014-2015

 1. Studium działa przy Instytucie Psychologii UAM.  Podlega Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 2. Kierownikiem Studium jest Prof. dr hab. Elżbieta Hornowska, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych UAM.
 3. Konsultantem ds programowych jest prof. UAM dr hab. Władysław Jacek Paluchowski, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych UAM.
 4. Zadaniem Studium jest umożliwienie słuchaczom zdobycia systematycznej wiedzy dotyczącej następującej problematyki: psychologicznych aspektów zarządzania kadrami i zarządzania firmą.
 5. Limit Studium ustala się w liczbie 80 miejsc (4 grupy po 20 osób)
 6. Zasady rekrutacji: na podstawie kolejności zgłoszeń; termin składania dokumentów: do wyczerpania limitu miejsc; wymagane dokumenty: wypełniona Karta zgłoszenia (do otrzymania w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych UAM)
 7. Zajęcia Studium:
  • prowadzone są systemem studiów zaocznych (co 2-3 tygodnie),
  • Studium trwa dwa semestry,
  • łącznie 270 godzin.
 8. Absolwenci Studium otrzymają świadectwo ukończenia Podyplomowego Studium Psychologia w zarządzaniu.
 9. Uczestnictwo w Studium jest odpłatne – w wysokości 1700 zł semestralnie (3400 zł rocznie)
 10. Cel nauki w Studium: przygotowanie do prowadzenia działalności w wybranych instytucjach takich jak zakłady pracy, firmy doradztwa personalnego i doboru kadr, itp.
 11. Uczestnicy studium: naukę może podjąć każda osoba legitymująca się wyższym wykształceniem (magisterskim)
 12. Całkowity okres trwania nauki: nauka trwa jeden rok (270godz) – dwa semestry
 13. Częstotliwość i tryb odbywania zajęć: zajęcia odbywają się w 15 sesjach, co dwa lub co trzy tygodnie wg. obowiązującego harmonogramu. Zajęcia odbywają się w Instytucie Psychologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89 C.
 14. Przedmioty nauczania w Studium: zajęcia realizowane są w pięciu podstawowych blokach – zarządzanie firmą, zarządzanie kadrami, badanie opinii oraz przygotowywanie pracy dyplomowej.
  • Zarządzanie firmą: celem zajęć jest nabycie systematycznej wiedzy w zakresie wybranych zagadnień zarządzania firmą (aspekty psychologiczne i socjologiczne), zachowań w organizacji, kultury organizacji, zarządzania zmianą oraz umiejętności praktycznych w zakresie technik i strategii negocjacji i mediacji a także prawa pracy.
  • Zarządzanie kadrami: celem zajęć jest nabycie systematycznej wiedzy w zakresie planowania kariery zawodowej oraz umiejętności praktycznych w zakresie psychologicznych aspektów komunikacji interpersonalnej w biznesie, psychologicznych aspektów doradztwa personalnego oraz wybranych technik budowania zespołów.
  • Badanie opinii: celem zajęć jest nabycie systematycznej wiedzy w zakresie podstawowych metod badania opinii i metod statystycznej analizy danych.
  • Praca dyplomowa: celem zajęć są konsultacje przygotowywanych przez słuchaczy Studium prac dyplomowych.
 15. Rodzaj zajęć: Każdy przedmiot jest prowadzony w formie wykładu, wykładu i seminarium lub seminarium. Na każdej sesji słuchacze otrzymują konspekt wykładu albo scenariusz zajęć i materiały (tabele, schematy, wyciągi z literatury, arkusze robocze, materiały pomocnicze)
 16. Warunki ukończenia Studium: warunkiem ukończenia studium jest zaliczenie zajęć na podstawie obecności (75%) oraz wskazań osoby prowadzącej. Ponadto każdy uczestnik Studium przygotowuje pod kierunkiem wybranego promotora pracę dyplomową z zakresu problematyki realizowanej na Studium.
 17. Uzyskiwany tytuł – dyplom: uczestnicy otrzymują indeks oraz uniwersyteckie świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego z wpisem: Psychologia w zarządzaniu

Program zajęć na Studium Podyplomowym
Psychologia w zarządzaniu
Rok akademicki 2011/2012

Przedmiot

rodzaj zajęć L. godz. Osoba prowadząca
Autoprezentacja w procesie rekrutacji W 7 dr  Emilia Soroko
Coaching i mentoring W 7 dr Anna Krawulska
Diagnoza organizacji W 4 dr Anna Krawulska
Drogi życia – szanse i zagrożenia W 10 prof. Anna Brzezińska
Komunikacja w organizacji (HR, CI, klimat) W 14 prof. Władysław J. Paluchowski
Leadership W 6 dr Błażej Smykowski
Motywowanie pracowników W 10 dr Teresa Chirkowska-Smolak
Motywowanie pracowników okiem praktyka W 6 dyr. Mieczysław Ferenc
Ocena potrzeb szkoleniowych i efektów szkoleń W 3 prof. Władysław J. Paluchowski
Ocena potrzeb szkoleniowych i efektów szkoleń okiem praktyka W 7 mgr Regina May
Planowanie kariery zawodowej W 6 dr Aleksander Hausiński
Podstawowe problemy HRM W 6 prof. Władysław J. Paluchowski
Problematyka stresu zawodowego W 6 dr Anna Słysz
Psychologia osobowości W 9 dr Anna Słysz
Psychopatologia pracy W 3 prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
Rozwój osobisty w życiu indywidualnym i zespołowym W 6 Kyutaro Hashimoto
Strategie personalne W 4 dr Teresa Chirkowska-Smolak
System CRM – utrzymywanie relacji z klientami, kontrahentami i partnerami W 6 mgr Ryszard Ferenc
Techniki badania opinii W 4 prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
Rozmowa kwalifikacyjna; problemy rekrutacji i selekcji W 4 prof. Władysław J. Paluchowski
Wybrane systemy ocen – technika 360o W 4 mgr Regina May
Wykorzystanie testów psychologicznych do celów selekcji W 3 prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
Zachowania w organizacji W 7 prof. dr hab. Maria Strykowska
Zachowania kontrproduktywne w organizacji W 4 dr Maciej Macko
Zarządzanie konfliktem W 4 mgr Dagmara Dmitrzak
RAZEM – WYKŁADY 150
Argumentacja i perswazja Sem 10 mgr Dagmara Dmitrzak
Asertywność w zawodzie menedżera Sem 10 prof. Władysław J. Paluchowski
Budowanie kompetencji przywódczych Sem 10 dr Agnieszka Rosińska
Dyscyplina modeli myślowych – dobre praktyki wg. P.M. Senge Sem 10 mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło
Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej w biznesie Sem 10 mgr Ewa Orlik
Techniki assessment center Sem 10 dr Teresa Chirkowska-Smolak
Techniki i strategie negocjacji i mediacji Sem 10 dr Anna Krawulska
Wybrane techniki budowania zespołów Sem 10 dr Anna Krawulska; mgr. Ewa Orlik
Wybrane techniki oceny Sem 10 mgr Regina May
Zarządzanie procesem sprzedaży Sem 10 mgr Ryszard Ferenc
RAZEM – SEMINARIA 100
Praca dyplomowa 20
RAZEM SEMESTR 1 i 2 270
banner_zdalne

banner_stulecie

banner_muzeum

Baza wiedzy UAM

Ogłoszenia »

Licencja SPSS i AMOS na rok 2021

Szanowni Państwo, zapraszamy do korzystania z nowych licencji na oprogramowanie SPSS 27 i AMOS 27 na rok 2021. Licencję i oprogramowanie można uzyskać po wypełnieniu...

 
Potrzebujesz emocjonalnego wsparcia i pomocy? Czekamy na Ciebie!

Potrzebujesz emocjonalnego wsparcia i pomocy? Czekamy na Ciebie!

Wsparcie psychologiczne dla pracowników i studentów UAM oraz służb medycznych i mundurowych Komunikat dla studentów UAM: Drogi Studencie, droga Studentko! Jeśli...

 
 

Aktualności »

Wyróżniona praca magisterska

Z przyjemnością informujemy, że praca magisterska pani Aleksandry Czyż absolwentki kierunku kognitywistyka uzyskała wyróżnienie  w XVII konkursie na najlepsze...

 

Zarządzenia Dziekana

2021_1_Zmiana_regulaminu_konkurs_grantowy 2020_2_Zalacznik_regulamin_konkursu_grantowego  

 

II edycja konkursu na dofinansowanie realizacji lub upowszechnienia badań empirycznych

Komisja ds. Grantów WPiK ogłasza II edycję konkursu na dofinansowanie realizacji lub upowszechnienia badań empirycznych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki. Szczegóły...

 

Konkurs z nagrodami za publikacje zamieszczone na łamach czasopisma „Testy psychologiczne w praktyce i badaniach”.

Ogłaszamy konkurs z nagrodami finansowymi za publikacje zamieszczone na łamach czasopisma „Testy psychologiczne w praktyce i badaniach”. Do konkursu...