Zaznacz stronę

Psychologia stacjonarna

Opis studiów oraz sylwetka absolwenta

Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe.[czytaj dalej]

Program studiów

Link do katalogu z programami studiów [tutaj]

Plany zajęć

Link do aktualnych planów zajęć [tutaj]

Sylabusy przedmiotów obligatoryjnych oraz oferta zajęć fakultatywnych

Link [tutaj] prowadzi do katalogu z sylabusami przedmiotów obligatoryjnych. Oferta fakultatywna pojawi się w późniejszym terminie.

Działalność studencka

Link do strony opisującej działalność kół naukowychkonferencje studenckie, itp.

Dokumenty do pobrania

Tutaj można zapoznać się z regulaminem studiów. W tym miejscu oraz na stronie Wydziału umieszczone są natomiast różne wzory wniosków (podania do Dziekana, wniosek o przepisanie oceny, dopisanie lub wykreślenie z zajęć w USOS itp.). Dokumenty związane z przebiegiem studiów udostępniono tutaj.

Kontakt

Pełnomocnik ds. studiów stacjonarnych – dr Julita Wojciechowska zajmuje się opiniowaniem podań skierowanych do Dziekana, pomaga w problemach związanych ze studiowaniem.

       Osoby zakwalifikowane na program stypendialny Erasmus, które są zobowiązane ustalić przedmioty zaliczane w ramach stypendium  na innej uczelni, prosimy o zgłaszanie się na konsultacje z następującymi dokumentami:
1. wypełnioną matrycą Learning Agreement (tu wpisujecie Państwo propozycje zamienników do naszego Programu Studiów),
2. sylabusami przedmiotów z innej uczelni (do porównania treści programowych z opisanym wyżej programem studiów w IP),
3.  pustą wydrukowaną kartą różnic programowych.
Zgłoszenia na konsultacje proszę wysyłać na adres e-mail – dr Julita Wojciechowska.