Psychologia

 

Studia Psychologiczne w IP UAM

Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe. W kolejnych semestrach student wybiera indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych (psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacji) i studia kończy z dwoma szczegółowymi specjalizacjami w zakresie dwóch powyższych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 200 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych palcówkach i instytucjach.

Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu:

– psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju)
– metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej)
– biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii
– umiejętności wymagane do prowadzenia działań w zakresie: udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, prewencji i profilaktyki patologii społecznej, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między grupowych, badań selekcyjnych

W efekcie absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalizacji student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.

Aktualności »

Trwa rekrutacja do Laboratorium Kompetencji Zawodowych

Trwa rekrutacja do Laboratorium Kompetencji Zawodowych

UWAGA STUDENCI !!! Jeszcze do 10 października br. trwa rekrutacja do Laboratorium Kompetencji Zawodowych. Serdecznie zachęcamy do składania zgłoszeń. Projekt...

 

II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej” organizowana przez Zakład Psychologii...

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i perspektywa sprawców”

Międzynarodowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Konferencja „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców” organizowana przez Zakład Seksuologii Społecznej...

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA przez USOS Web – studia stacjonarne, semestr zimowy 2016/2017

UWAGI DO PLANU i SYSTEMU USOS 1. W przypadku, gdy limit miejsc we wszystkich grupach zajęciowych danego przedmiotu zostanie wyczerpany należy uzyskać pisemną,...

 

II i III rok stacjonarny Psychologii i Kognitywistyki – Rejestracja na Język angielski w semestrze zimowym 2016/2017

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2016/2017. Szkoła Językowa UAM informuje, że...