Zaznacz stronę

Psychologia niestacjonarna

Opis studiów oraz sylwetka absolwenta

Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe [czytaj dalej]

Program studiów

Link do katalogu z programami studiów [tutaj]

Plany zajęć

Link do aktualnych planów zajęć [tutaj]

Sylabusy przedmiotów obligatoryjnych oraz oferta zajęć fakultatywnych

Link [tutaj] prowadzi do katalogu z sylabusami przedmiotów obligatoryjnych. Oferta fakultatywna pojawi się w późniejszym terminie.

Działalność studencka

Link do strony opisującej działalność kół naukowych, konferencje studenckie, itp.

Dokumenty do pobrania

Tutaj można zapoznać się z regulaminem studiów. W tym miejscu oraz na stronie Wydziału umieszczone są natomiast różne wzory wniosków (podania do Dziekana, wniosek o przepisanie oceny, dopisanie lub wykreślenie z zajęć w USOS itp.). Dokumenty związane z przebiegiem studiów udostępniono tutaj.

Kontakt

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. studiów niestacjonarnych – dr Sławomir Jabłoński. Zajmuje się opiniowaniem podań skierowanych do Dziekana, pomaga w problemach związanych ze studiowaniem.