Psychologia niestacjonarna

 

Opis studiów oraz sylwetka absolwenta

Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe [czytaj dalej]

Zasady rekrutacji

Studia z psychologii prowadzone są w trybie zaocznym (5-letnie studia magisterskie). O wyniku postępowania rekrutacyjnego decyduje konkurs świadectw. Niezależnie od trybu rekrutacji, kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 100 punktów. Na studia przyjmowani są kandydaci z najlepszym wynikiem do wypełnienia limitu miejsc. Warunki i harmonogram rekrutacji można śledzić na stronie www. Aby ustalić swój (potencjalny) wynik w postępowaniu rekrutacyjnym (a także wymagane na maturze przedmioty) należy skorzystać z tabeli.

Program studiów

Link do katalogu z programami studiów [tutaj]

Plany zajęć

Link do aktualnych planów zajęć [tutaj]

Sylabusy przedmiotów obligatoryjnych oraz oferta zajęć fakultatywnych

Link [tutaj] prowadzi do katalogu z sylabusami przedmiotów obligatoryjnych. Oferta fakultatywna pojawi się w późniejszym terminie.

Materiały do zajęć

…wkrótce…

Działalność studencka

Link do strony opisującej działalność kół naukowych, konferencje studenckie, itp.

Dokumenty do pobrania

Tutaj można zapoznać się z harmonogramem studiów oraz z regulaminem studiów. W tym miejscu oraz na stronie Wydziału umieszczone są natomiast różne wzory wniosków (podania do Dziekana, wniosek o przepisanie oceny, dopisanie lub wykreślenie z zajęć w USOS itp.). Dokumenty związane z przebiegiem studiów udostępniono tutaj.

Kontakt

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. studiów niestacjonarnych – dr Sławomir Jabłoński. Zajmuje się opiniowaniem podań skierowanych do Dziekana, pomaga w problemach związanych ze studiowaniem.