Koła naukowe

 

grik GRIK (Grupa Robocza Inżynierii Kognitywistycznej)

Jesteśmy kołem naukowym studentów kognitywistyki zrzeszającym osoby z zainteresowaniami technicznymi. Kognitywistyka oraz robotyka/informatyka mogą mieć wiele wspólnego. Jednostka macierzysta: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naszym głównym projektem jest Pracownia Neurobotyki Kognitywnej “Panika”

 

skutekSKUTEK (Studenckie Koło Ugruntowywania Teorii w Eksperymentach Kognitywnych)

U zarania istnienia Koła postawiliśmy przed sobą kilka celów, które przyświecają naszej działalności:

1. Zdobywanie i rozpowszechnianie wiedzy, a także umiejętności umożliwiających aktywny udział w zespołowej oraz samodzielnej pracy nad projektami badawczymi.
2. Udział w kształceniu przyszłej kadry pracowników naukowych.
3. Popularyzacja wiedzy na temat kognitywistyki, także wśród społeczności pozaakademickiej.
4. Odkrywanie innowacyjnych metod wykorzystywania wiedzy naukowej w biznesie.

 

Zapraszamy również do odwiedzenia

strony poświęconej działalności sekcjom Koła Naukowego IP UAM.