Studia w IP

 

IP UAM prowadzi dwa kierunki pięcioletnich studiów magisterskich: psychologię i kognitywistykę. Posiada też uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w zakresie psychologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji społecznej.
Nasze studia na kierunku psychologia i kognitywistyka uzyskały pozytywne oceny jakości kształcenia przyznane przez Państwową Komisją Akredytacyjną i Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.

Informacje o rekrutacji

W sprawie rekrutacji można kontaktować się z Działem Nauczania (dnuam@amu.edu.pl, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań) tel. 61 829 4366, 61 829 4376.
Dział Nauczania czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Informacji dot. rekrutacji można uzyskać również w sekretariacie Instytutu tel. 61 8292 397

Studia – Psychologia

Studia – Kognitywistyka

Studia doktoranckie w IP UAM

Studia podyplomowe w IP UAM

Wykłady w języku angielskim (AMU-PIE)