Studia na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki

 

WPIK prowadzi dwa kierunki pięcioletnich studiów magisterskich: psychologię i kognitywistykę. Posiada też uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w zakresie psychologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji społecznej.
Nasze studia na kierunku psychologia i kognitywistyka uzyskały pozytywne oceny jakości kształcenia przyznane przez Państwową Komisją Akredytacyjną i Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.

Informacje o rekrutacji

Podstawowe informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie rekrutacja.amu.edu.pl.

W sprawie rekrutacji można kontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich (dnuam@amu.edu.pl, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań) tel. 61 829 4366, 61 829 4376. Sekcja Spraw Studenckich czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Studia – Psychologia

Studia – Kognitywistyka

Studia doktoranckie na WPIK UAM

Studia podyplomowe w WPIK UAM

Wykłady w języku angielskim (AMU-PIE)