Rada Instytutu Psychologii

 

Przewodniczący:

1. Prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Profesorowie – Seniorzy

Prof. dr hab Jerzy Brzeziński
Prof. dr hab. Władysław Paluchowski
Prof. dr hab. Helena Sęk
Prof. dr hab. Ryszard Stachowski

Członkowie Rady – samodzielni pracownicy nauki:

2. Prof. dr hab. Maria Beisert
3. Prof. dr hab. Anna Brzezińska
4. Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
5. Prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
6. Prof. dr hab. Krzysztof Łastowski
7. Prof. dr hab. Jerzy Pogonowski
8. Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
9. Prof UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak
10. Prof. UAM dr hab. Barbara Harwas – Napierała
11. Prof UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek
12. Prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak
13. Prof. UAM dr hab. Adam Putko
14. Prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski
15. Dr hab. Katarzyna Adamczyk
16. Dr hab. Lucyna Bakiera
17. Dr hab. Marek Kowalczyk
18. Dr hab. Paweł Łupkowski
19. Dr hab. Monika Obrębska
20. Dr hab. Andrzej Pankalla
21. Dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska
22. Dr hab. Aleksandra Pilarska
23. Dr hab. Anna Słysz
24. Dr hab. Emilia Soroko
25. Dr hab. Michał Ziarko

Członkowie Rady – przedstawiciele pomocniczych pracowników nauki:

 1. Dr Sławomir Jabłoński
 2. Dr Dorota Leszczyńska-Jasion
 3. Dr Monika Marszał
 4. Dr Łukasz Przybylski
 5. Dr Julita Wojciechowska

Członkowie Rady -przedstawiciele pracowników administracji:

 1. Mgr inż Agnieszka Weltrowska

Członkowie Rady – przedstawiciele doktorantów:

 1. Mgr Ewelina Matuła-Rżeńska
 2. Mgr Maciej Behnke

Członkowie Rady – przedstawiciele studentów:

 1. Justyna Heryng
 2. Alicja Gruszczyńska
 3. Kamil Janowicz
 4. Kamila Majka
 5. Sebastian Seyda

Protokolant:

 1. Mgr Konrad Kośnik

aktualizacja stan na 12.10.2018 r.

Aktualności »

Projekt stażowy „Przetestuj rynek pracy!” – spotkanie informacyjne

Zapraszamy studentów 5 roku psychologii stacjonarnej oraz kognitywistyki na spotkanie informacyjne dotyczące projektu stażowego „Przetestuj rynek pracy!”. Spotkanie...

 

Informacja o wynikach konkursów

Informujemy, że konkurs na stanowisko stypendysty-magistranta ogłoszony na stronie: http://psychologia.amu.edu.pl/2018/10/03/konkurs-na-stanowisko-magistranta-stypendysty-magistrantki-stypendystki-w-grancie-sonata-bis-dystrybutywne-systemy-dedukcyjne-dla-logiki-klasycznej-i-pewnych-logik-nieklasycznych-teoria-dowodu-ws/ wygrała...

 

Po studiach: zawód psychologa – spotkanie dla studentów

Po co idzie się na studia psychologiczne? Oczekiwania są różne – chęć pracy z ludźmi i pomagania im, chęć zrozumienia siebie i (czasami) pomocy sobie,...

 

Studia podyplomowe w zakresie specjalizacji w psychologii klinicznej – nowy nabór

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych realizacją studiów podyplomowych w zakresie specjalizacji w psychologii klinicznej do Instytutu Psychologii UAM....

 

Międzynarodowa Konferencja „Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego część III pt. Norma i patologia rozwoju seksualnego”

Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne mają zaszczyt zaprosić...