Rada Instytutu Psychologii

 

Przewodniczący:

1. Prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Profesorowie – Seniorzy

Prof. dr hab. Helena Sęk
Prof. dr hab. Ryszard Stachowski

Członkowie Rady – samodzielni pracownicy nauki:

2. Prof. dr hab. Maria Beisert
3. Prof. dr hab. Anna Brzezińska
4. Prof. dr hab Jerzy Brzeziński
5. Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
6. Prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
7. Prof. dr hab. Krzysztof Łastowski
8. Prof. dr hab. Władysław Paluchowski
9. Prof. dr hab. Jerzy Pogonowski
10. Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
11. Prof. UAM dr hab. Barbara Harwas – Napierała
12. Prof. UAM dr hab. Andrzej Klawiter
13. Prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak
14. Prof. UAM dr hab. Adam Putko
15. Prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski
16. Prof. UAM dr hab. Michał Stasiakiewicz
17. Dr hab. Lucyna Bakiera
18. Dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak
19. Dr hab. Łukasz D. Kaczmarek
20. Dr hab. Marek Kowalczyk
21. Dr hab. Paweł Łupkowski
22. Dr hab. Monika Obrębska
23. Dr hab. Andrzej Pankalla
24. Dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska
25. Dr hab Michał Ziarko

Członkowie Rady – przedstawiciele pomocniczych pracowników nauki:

 1. Dr Sławomir Jabłoński
 2. Dr Dorota Leszczyńska-Jasion
 3. Dr Monika Marszał
 4. Dr Aleksandra Pilarska
 5. Dr Łukasz Przybylski
 6. Dr Emilia Soroko
 7. Dr Julita Wojciechowska

Członkowie Rady -przedstawiciele pracowników administracji:

 1. Mgr inż Agnieszka Weltrowska

Członkowie Rady – przedstawiciele doktorantów:

 1. Mgr Katarzyna Paluszkiewicz
 2. Mgr Maciej Behnke

Członkowie Rady – przedstawiciele studentów:

 1. Justyna Heryng
 2. Alicja Gruszczyńska
 3. Kamil Janowicz
 4. Kamila Majka
 5. Sebastian Seyda

Protokolant:

 1. Mgr Konrad Kośnik

aktualizacja stan na 25.04.2017 r.

Aktualności »

Konkurs na stanowiska eksperymentatorów

Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia działające w Instytucie Psychologii UAM ogłasza konkurs dla osób chcących prowadzić badania w laboratorium. Szczegóły...

 

Zaproszenie na Warsztaty Psychofizjologiczne

Dnia 26 października br. w Instytucie Psychologii UAM odbędą się warsztaty psychofizjologiczne. Gościem specjalnym zaproszonym przez dr. hab. Łukasza Kaczmarka...

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Olesińskiego

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 13 listopada 2017 roku, o godz. 11.00 w sali 70 Instytutu Psychologii...

 

Fabryka Młodych Profesjonalistów – rekrutacja 2017/2018

Fabryka Młodych Profesjonalistów to grupa studentów i absolwentów organizująca warsztaty i szkolenia dla szerokiego grona odbiorców. Działamy pod fundacją...

 

„Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską”

Miasto Poznań organizuje XIV edycję konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą...