Rada Instytutu Psychologii

 

Przewodniczący:

1. Prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Profesorowie – Seniorzy

Prof. dr hab Jerzy Brzeziński
Prof. dr hab. Władysław Paluchowski
Prof. dr hab. Helena Sęk
Prof. dr hab. Ryszard Stachowski

Członkowie Rady – samodzielni pracownicy nauki:

2. Prof. dr hab. Maria Beisert
3. Prof. dr hab. Anna Brzezińska
4. Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
5. Prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
6. Prof. dr hab. Krzysztof Łastowski
7. Prof. dr hab. Jerzy Pogonowski
8. Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
9. Prof UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak
10. Prof. UAM dr hab. Barbara Harwas – Napierała
11. Prof UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek
12. Prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak
13. Prof. UAM dr hab. Adam Putko
14. Prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski
15. Dr hab. Katarzyna Adamczyk
16. Dr hab. Lucyna Bakiera
17. Dr hab. Marek Kowalczyk
18. Dr hab. Paweł Łupkowski
19. Dr hab. Monika Obrębska
20. Dr hab. Andrzej Pankalla
21. Dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska
22. Dr hab. Aleksandra Pilarska
23. Dr hab. Anna Słysz
24. Dr hab. Emilia Soroko
25. Dr hab. Michał Ziarko

Członkowie Rady – przedstawiciele pomocniczych pracowników nauki:

 1. Dr Sławomir Jabłoński
 2. Dr Dorota Leszczyńska-Jasion
 3. Dr Monika Marszał
 4. Dr Łukasz Przybylski
 5. Dr Julita Wojciechowska

Członkowie Rady -przedstawiciele pracowników administracji:

 1. Mgr inż Agnieszka Weltrowska

Członkowie Rady – przedstawiciele doktorantów:

 1. Mgr Ewelina Matuła-Rżeńska
 2. Mgr Maciej Behnke

Członkowie Rady – przedstawiciele studentów:

 1. Justyna Heryng
 2. Alicja Gruszczyńska
 3. Kamil Janowicz
 4. Kamila Majka
 5. Sebastian Seyda

Protokolant:

 1. Mgr Konrad Kośnik

aktualizacja stan na 12.10.2018 r.

banner_stulecie banner_muzeum

Aktualności »

Trwają zapisy na program tutoringu akademickiego w Instytucie Psychologii

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym programie tutoringu akademickiego w Instytucie Psychologii! Tutoring polegał będzie na cyklu indywidualnych spotkań...

 
Kapsuła Czasu na 100-lecie poznańskiej psychologii

Kapsuła Czasu na 100-lecie poznańskiej psychologii

Szanowni pracownicy Instytutu Psychologii UAM, doktoranci psychologii i nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, studenci psychologii i kognitywistyki wszystkich...

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozmiar w Umyśle”

Po raz kolejny Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania działające przy Instytucie Psychologii UAM ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką zaburzeń...

 
Letnia Szkoła Psychologii Pracy, Organizacji i Zarządzania „Jestem w pracy”

Letnia Szkoła Psychologii Pracy, Organizacji i Zarządzania „Jestem w pracy”

 
II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Psychozjum”

II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Psychozjum”

Koło Naukowe Psychologii Społecznej oraz Koło Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama...