Komisja Etyki ds. Projektów Badawczych Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

 

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Elżbieta Hornowska

Wiceprzewodnicząca:
prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera

Członkowie:
dr Tomasz Czub
prof. dr hab. Jacek Paluchowski
prof. dr hab. Helena Sęk
prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański
prof. UAM dr hab. Michał Ziarko
dr Monika Zielona-Jenek

Sekretarz:
mgr Natalia Skrzypczak

 

UWAGA!
Na czerwcowym posiedzeniu Rady Instytutu zaakceptowane zostały zmiany w Regulaminie Komisji Etyki oraz zmiany dotychczasowych załączników.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nowymi zasadami składania wniosków.

Prosimy o składanie wniosków na pierwsze posiedzenie Komisji Etyki w roku akademickim 2019/2020 (październik) zgodnie z nowymi zasadami.

 

Przewodnicząca Komisji
prof. dr hab. Elżbieta Hornowska

 

Posiedzenia Komisji odbywają się co dwa miesiące. Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej (jako jeden plik w formacie PDF).

Wnioski na najbliższe posiedzenie Komisji należy złożyć najpóźniej do 6 grudnia 2021 r.

Przydatne dokumenty znajdują się tutaj. Alternatywny link do dokumentów w intranecie.

Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań wymagających opinii komisji etycznych