Komisja Etyki ds. Projektów Badawczych Instytutu Psychologii UAM

 

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Elżbieta Hornowska

Członkowie:
prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska
dr Tomasz Czub
prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak
prof. dr hab. Jacek Paluchowski
prof. dr hab. Helena Sęk
prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański
dr Monika Zielona-Jenek

Sekretarz:
mgr Natalia Skrzypczak

Posiedzenia Komisji odbywają się co dwa miesiące. Wnioski należy złożyć w formie pisemnej w pokoju 75 i w wersji elektronicznej (jako jeden plik w formacie PDF).

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 27.02.2018 r. Wnioski należy złożyć najpóźniej do 20 lutego 2018 r.

Przydatne dokumenty znajdują się tutaj.

Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań wymagających opinii komisji etycznych