Komisja Etyki ds. Projektów Badawczych Instytutu Psychologii UAM

 

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Elżbieta Hornowska

Członkowie:
prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska
dr Tomasz Czub
prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak
prof. dr hab. Jacek Paluchowski
prof. dr hab. Anna Suchańska
prof. dr hab. Helena Sęk
prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Sekretarz:
mgr Katarzyna Koralewska

Posiedzenia Komisji odbywają się co dwa miesiące. Wnioski należy złożyć w formie pisemnej w pokoju 75 i w wersji elektronicznej (jako jeden plik w formacie PDF).

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 20 lutego 2017 r. Wnioski należy złożyć najpóźniej do 13 lutego 2017 r.

Przydatne dokumenty znajdują się tutaj.

Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań wymagających opinii komisji etycznych