Komisja Etyki ds. Projektów Badawczych Instytutu Psychologii UAM

 

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Elżbieta Hornowska

Członkowie:
dr hab. Lucyna Bakiera
dr Tomasz Czub
prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak
prof. dr hab. Jacek Paluchowski
prof. dr hab. Helena Sęk
prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański
dr Monika Zielona-Jenek

Sekretarz:
mgr Natalia Skrzypczak

Posiedzenia Komisji odbywają się co dwa miesiące. Wnioski należy złożyć w formie pisemnej w pokoju 75 i w wersji elektronicznej (jako jeden plik w formacie PDF).

Wnioski na najbliższe posiedzenie Komisji należy złożyć najpóźniej do 2 kwietnia 2019 r.

Przydatne dokumenty znajdują się tutaj. Uwaga! Tytuł projektu/pracy prosimy uzupełniać w języku polskim oraz angielskim.

Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań wymagających opinii komisji etycznych