Konkurs na dofinansowanie realizacji lub upowszechnienia badań empirycznych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki

 

Informacje dotyczące konkursu znaleźć można w regulaminie.

Dodatkowe informacje uzyskać można w pok. 69 lub pod adresem natalia.skrzypczak@amu.edu.pl

Termin składania wniosków: 10 lutego 2021 r.

 

Skład Komisji ds. Grantów WPiK

Przewodniczący:

prof. UAM dr hab. Marek Kowalczyk

Członkowie:
prof. UAM dr hab. Monika Obrębska
prof. UAM dr hab. Aleksandra Pilarska

Sekretarz:
mgr Natalia Skrzypczak

 

Załącznik_Regulamin_konkursu_grantowego

Załącznik 1. Wzór wniosku

Załącznik 2. Kryteria oceny wniosków

Załącznik 3. Wzór raportu końcowego