Konkurs na dofinansowanie realizacji lub upowszechnienia badań empirycznych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki

 

Informacje dotyczące konkursu znaleźć można w regulaminie.

Komisja ds. Grantów WPiK ogłasza trzecią edycję tegorocznego konkursu na dofinansowanie realizacji lub upowszechnienia badań empirycznych. Edycja rozpoczyna się 21.09.2021 roku. Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie w miarę napływania, aż do wyczerpania środków finansowych, którymi dysponuje Komisja. Najpóźniejszy termin składania wniosków to 15.11.2021. O wcześniejszym zamknięciu konkursu w związku z wyczerpaniem środków poinformujemy. Przyznane kwoty powinny być rozliczone do końca roku kalendarzowego. Prosimy o przesyłanie wniosków w formie elektronicznej na adres natalia.skrzypczak@amu.edu.pl.

Dodatkowe informacje uzyskać można w pok. 69 lub pod adresem natalia.skrzypczak@amu.edu.pl

 

Skład Komisji ds. Grantów WPiK

Przewodniczący:

prof. UAM dr hab. Marek Kowalczyk

Członkowie:
prof. UAM dr hab. Monika Obrębska
prof. UAM dr hab. Aleksandra Pilarska

Sekretarz:
mgr Natalia Skrzypczak

 

Załącznik_Regulamin_konkursu_grantowego

Załącznik 1. Wzór wniosku

Załącznik 2. Kryteria oceny wniosków

Załącznik 3. Wzór raportu końcowego