Dyrekcja i administracja

 

 

Władze Instytutu
 

Dyrektor Instytutu

Prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

 

 

   
Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii d/s Współpracy   Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii d/s Dydaktycznych
prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak   prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski
 JulitaWojciechowska
Pełnomocnik Dyrektora IP ds. Studiów Niestacjonarnych Pełnomocnik Dyrektora IP ds. Studiów Dziennych Pełnomocnik Dyrektora IP ds Studiów z Kognitywistyki

dr Sławomir Jabłoński
tel.: 61 829 23 01

dr Julita Wojciechowska
tel.: 61 829 2138

dr hab. Paweł Łupkowski
tel.: 61 829 2099
 
     
Sekretariat Instytutu Psychologii i Studia doktoranckie
   
 

mgr inż. Agnieszka Weltrowska
tel.: 61 829 23 07

 

Organizacja dydaktyki i sprawy studenckie

 

 

Organizacja dydaktyki Organizacja dydaktyki

mgr Aleksandra Samelak

mgr Monika Mielcarek
tel.: 61 829 21 02

mgr Katarzyna Koralewska
tel.: 61 829 23 97

Informatyk
Sprawy studenckie – Sekretariat ds. studenckich
Sprawy naukowe, obsługa grantów
mgr Michał Kosakowski
tel.: 61 829 21 31
Marlena Janasik
tel.: 61 829 23 05
mgr Natalia Skrzypczak
tel.: 61 829 23 10
   
  Obsługa lektorium
 

lic. Katarzyna Borkowiak
tel.: 61 829 23 10

 

banner_stulecie banner_muzeum

Aktualności »

Letnia Szkoła Psychologii Pracy, Organizacji i Zarządzania „Jestem w pracy”

Letnia Szkoła Psychologii Pracy, Organizacji i Zarządzania „Jestem w pracy”

 
Kapsuła Czasu na 100-lecie poznańskiej psychologii

Kapsuła Czasu na 100-lecie poznańskiej psychologii

Szanowni pracownicy Instytutu Psychologii UAM, doktoranci psychologii i nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, studenci psychologii i kognitywistyki wszystkich...

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji na stypendium Erasmus przesunięte na poniedziałek

Wyniki rekrutacji na stypendium Erasmus, z powodu dużej liczby chętnych będą ogłoszone w poniedziałek 25.03.2019 roku.

 

Stanowisko Rady Instytutu Psychologii w sprawie projektu ustawy o zakazie terapii konwersyjnej

W odpowiedzi na prośbę o skomentowanie i skonsultowanie projektu Ustawy o zakazie praktyk konwersyjnych, który został przesłany do IP UAM przez organizację...

 

Trwają zapisy na program tutoringu akademickiego w Instytucie Psychologii

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym programie tutoringu akademickiego w Instytucie Psychologii! Tutoring polegał będzie na cyklu indywidualnych spotkań...