Dyrekcja i administracja

 

 

Władze Instytutu
 

Dyrektor Instytutu

Prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

 

 

   
Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii d/s Współpracy   Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii d/s Dydaktycznych
prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak   prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski
 JulitaWojciechowska
Pełnomocnik Dyrektora IP ds. Studiów Niestacjonarnych Pełnomocnik Dyrektora IP ds. Studiów Dziennych Pełnomocnik Dyrektora IP ds Studiów z Kognitywistyki

dr Sławomir Jabłoński
tel.: 61 829 23 01

dr Julita Wojciechowska
tel.: 61 829 2138

dr hab. Paweł Łupkowski
tel.: 61 829 2099
 
     
Sekretariat Instytutu Psychologii i Studia doktoranckie
   
 

mgr inż. Agnieszka Weltrowska
tel.: 61 829 23 07

 
  Organizacja dydaktyki i sprawy studenckie
 

 

Organizacja dydaktyki Organizacja dydaktyki

mgr Aleksandra Samelak

mgr Monika Mielcarek
tel.: 61 829 21 02

mgr Katarzyna Koralewska
tel.: 61 829 23 97

Informatyk
Sprawy studenckie – Sekretariat ds. studenckich
Sprawy naukowe, obsługa grantów
mgr Michał Kosakowski
tel.: 61 829 21 31
Marlena Janasik
tel.: 61 829 23 05
mgr Natalia Skrzypczak
tel.: 61 829 23 10
   
  Obsługa lektorium
 

Katarzyna Borkowiak
tel.: 61 829 23 10

 

Aktualności »

14. Poznańskie Forum Kognitywistyczne

14. Poznańskie Forum Kognitywistyczne

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w 14. Poznańskim Forum Kognitywistycznym. PFK jest konferencją studencko-doktorancką, skupiającą badaczy zainteresowanych...

 
Zaproszenie na wykład prof. Jerzego Brzezińskiego

Zaproszenie na wykład prof. Jerzego Brzezińskiego

Wykład Uniwersytecki na Zamku w styczniu wygłosi prof. dr hab. dr h.c. multip. Jerzy Marian Brzeziński z Instytutu Psychologii UAM. Uniwersytet im. Adama...

 
Światowy Dzień Logiki na UAM

Światowy Dzień Logiki na UAM

W dniu 14 stycznia obchodzony będzie po raz pierwszy Światowy Dzień Logiki. Z tej okazji na kampusie Ogrody odbędzie się spotkanie (godzina 17.00,...

 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla mgra Macieja Behnke

Z przyjemnością informujemy, że doktorant mgr Maciej Behnke został laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Serdecznie...

 

Call for Nominations: VCLA International Student Awards 2019 – Logic and Computer Science

The Vienna Center for Logic and Algorithms (VCLA) at TU Wien seeks nominations for the VCLA  International Student Awards 2019. The annually awarded VCLA International...