Władze dziekańskie i administracja

 

 

 

WŁADZE WYDZIAŁU

 

Dziekan

Prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

 

 

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. Współpracy   Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. Studenckich
prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak   prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski
 JulitaWojciechowska
Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. Studiów Niestacjonarnych Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. Studiów Dziennych Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. Studiów z Kognitywistyki

dr Sławomir Jabłoński
tel.: 61 829 23 01

dr Julita Wojciechowska
tel.: 61 829 2138

prof. ucz dr hab. Paweł Łupkowski
tel.: 61 829 2099
 
     
BIURO OBSŁUGI WYDZIAŁU
   
 

Kierownik

 
 

mgr inż. Agnieszka Weltrowska
tel.: 61 829 23 07

 

Organizacja dydaktyki

Studia podyplomowe Organizacja dydaktyki Obsługa lektorium
mgr Monika Mielcarek
urlop

mgr Katarzyna Koralewska
tel.: 61 829 23 97

lic. Katarzyna Borkowiak
tel.: 61 829 23 09

 

 
  Współpraca z otoczeniem  
 

mgr Maria Krych
tel.: 61 829 21 02

Informatyk Wprowadzanie zmian do USOS Sprawy naukowe, obsługa grantów
mgr Michał Kosakowski
tel.: 61 829 21 31

Marlena Janasik
tel.: 61 829 23 05

mgr Natalia Skrzypczak
tel.: 61 829 23 10

 
BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW
     
Psychologia
st. mgr – rok 1, 4;
niest. mgr – rok 2, 3
Psychologia
st. mgr – rok 2, 3, 5;
niest. mgr – rok 1
Psychologia
niest. mgr – rok 4, 5
mgr Agnieszka Babińska
tel.: 61 829 21 12
Anna Mikołajczyk
tel.: 61 829 21 17
mgr Paulina Wieloch
tel.: 61 829 22 56
     
  Kognitywistyka  
  mgr Paulina Wieloch
tel.: 61 829 22 56