Kontakt

 

Alfabetyczna lista pracowników
Lista pracowników z podziałem na zakłady i pracownie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Psychologii (pokaż Instytut na mapie)
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60 – 568 Poznań

tel.: (48 61) 829 23 07 – sekretariat
tel.: (48 61) 829 23 97 – sprawy studentów psychologii
tel.: (48 61) 829 21 02 – sprawy studentów psychologii
tel.: (48 61) 829 23 05 – sprawy studentów kognitywistyki
e-mail: uampsych@amu.edu.pl


Dyrektor Instytutu Psychologii UAM
prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Zastępca dyrektora IP UAM ds. Współpracy
dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak

Zastępca dyrektora IP UAM ds. Dydaktycznych
prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski


Kierownik Studiów Doktoranckich IP
prof. UAM dr hab. Adam Putko – tel.: 61 829 21 32

Pełnomocnik Dyrektora IP ds. Studiów Stacjonarnych z Psychologii
dr Julita Wojciechowska – tel.: 61 829 21 38

Pełnomocnik Dyrektora IP ds. Studiów Niestacjonarnych z Psychologii
dr Sławomir Jabłoński – tel.: 61 829 23 01

Pełnomocnik Dyrektora IP ds. Studiów z Kognitywistyki
dr Paweł Łupkowski – tel.: 61 829 23 22

Pełnomocnik Dyrektora IP ds. przewodów doktorskich
prof. dr hab. Elżbieta Hornowska – tel. : 61 8292 350

Pełnomocnik Dyrektora IP ds. programu stypendialnego ERASMUS
dr Łukasz Przybylski

Pełnomocnik Dyrektora IP ds. nadzoru i koordynacji kształcenia na kierunkach nauczycielskich
dr Joanna Matejczuk

Pełnomocnik Dyrektora IP ds. e-learningu
dr Paweł Kleka


Sekretariat Instytutu Psychologii,
Studia doktoranckie

mgr inż. Agnieszka Weltrowska – tel.: 61 829 23 07
Czynny w godzinach 9.00 – 15.00


Dydaktyka i sprawy studenckie
Dyżury dla studentów:
od poniedziałku do piątku 9.00 – 14.00
w soboty zjazdowe 9.00 – 12.00

Psychologia: studia stacjonarne i niestacjonarne
mgr Katarzyna Koralewska – tel.: 61 829 23 97
Marlena Janasik – tel.: 61 829 23 05
mgr Monika Mielcarek – tel.: 61 829 21 02

Kognitywistyka: studia stacjonarne
mgr Aleksandra Samelak – tel.: 61 829 23 05


Technik informatyk
Krystian Krzemiński– tel.: 61 829 21 31

Laboratorium Badania Działań i Poznania
dr Agnieszka Nowik – tel.: 61 829 20 97