Kontakt

 

Alfabetyczna lista pracowników
Lista pracowników z podziałem na zakłady i pracownie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Psychologii i Kognitywistyki (pokaż Instytut na mapie)
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60 – 568 Poznań

tel.: (48 61) 829 23 07 – sekretariat
tel.: (48 61) 829 23 05 – sprawy studenckie
tel.: (48 61) 829 23 97 – organizacja dydaktyki
e-mail: uampsych@amu.edu.pl


Dziekan Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM ds. Współpracy
prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM ds. Dydaktycznych
prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski


Kierownik Studiów Doktoranckich WPiK
prof. UAM dr hab. Adam Putko – tel.: 61 829 21 33

Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. Studiów Stacjonarnych z Psychologii
dr Julita Wojciechowska – tel.: 61 829 21 38

Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. Studiów Niestacjonarnych z Psychologii
dr Sławomir Jabłoński – tel.: 61 829 23 01

Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. Studiów z Kognitywistyki
prof. UAM dr hab. Paweł Łupkowski – tel.: 61 829 20 99

Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. przewodów doktorskich
prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak – tel. : 61 8292 350

Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. programu stypendialnego ERASMUS
dr Łukasz Przybylski

Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. nadzoru i koordynacji kształcenia na kierunkach nauczycielskich
dr Joanna Matejczuk

Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. e-learningu
dr Paweł Kleka

Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. kół naukowych
dr Dariusz Drążkowski


Biuro Obsługi Wydziału

kierownik: mgr inż. Agnieszka Weltrowska – tel.: 61 829 23 07
Czynny w godzinach 9.00 – 15.00


Dydaktyka i sprawy studenckie
Dyżury dla studentów:
od poniedziałku do piątku 9.00 – 14.00
w soboty zjazdowe 9.00 – 11.30 (w czasie sesji w soboty 10:00-11:30)

Obsługa studentów: Psychologia i Kognitywistyka: studia stacjonarne i niestacjonarne
Marlena Janasik – tel.: 61 829 23 05

lic. Maria Krych – tel. 61 829 21 02

Organizacja dydaktyki
mgr Katarzyna Koralewska – tel.: 61 829 23 97
mgr Monika Mielcarek

Sprawy naukowe, obsługa grantów
mgr Natalia Skrzypczak – tel. 61 829 23 10

Lektorium
lic. Katarzyna Borkowiak – tel. 61 829 23 09

Informatyk
mgr Michał Kosakowski – tel.: 61 829 21 31

Laboratorium Badania Działań i Poznania
dr Agnieszka Nowik – tel.: 61 829 20 97