Kontakt

 

Alfabetyczna lista pracowników
Lista pracowników z podziałem na zakłady i pracownie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Psychologii i Kognitywistyki (pokaż Instytut na mapie)
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60 – 568 Poznań

tel.: (48 61) 829 23 07 – sekretariat
tel.: (48 61) 829 23 05 – sprawy studenckie
tel.: (48 61) 829 23 97 – organizacja dydaktyki
e-mail: uampsych@amu.edu.pl


Dziekan Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM ds. Współpracy
prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM ds. Dydaktycznych
prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM ds. Kształcenia
dr Monika Zielona-Jenek


Kierownik Studiów Doktoranckich WPiK
prof. UAM dr hab. Adam Putko – tel.: 61 829 21 33

Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. Studiów Stacjonarnych z Psychologii
dr Julita Wojciechowska – tel.: 61 829 21 38

Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. Studiów Niestacjonarnych z Psychologii
dr Sławomir Jabłoński – tel.: 61 829 23 01

Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. Studiów z Kognitywistyki
dr inż. Marcin Jukiewicz – tel.: 61 829 20 99

Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. przewodów doktorskich
prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak – tel. : 61 8292 350

Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. programu stypendialnego ERASMUS
dr Łukasz Przybylski

Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. nadzoru i koordynacji kształcenia na kierunkach nauczycielskich
dr Joanna Matejczuk

Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. e-learningu
dr Paweł Kleka

Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. kół naukowych
dr Dariusz Drążkowski


BIURO OBSŁUGI WYDZIAŁU

kierownik: mgr inż. Agnieszka Weltrowska – tel.: 61 829 23 07
Czynny w godzinach 9.00 – 15.00


Organizacja dydaktyki i sprawy studenckie
Dyżury dla studentów:
od poniedziałku do piątku 9.00 – 14.00

lic. Marlena Janasik – tel.: 61 829 23 05, dopisywanie do USOS, dyżur telefoniczny: pn-pt, godz. 10:00-12:00 tel. 667 161 439

lic. Maria Krych – tel. 61 829 21 02, program ERASSMUS, POWER – Uniwersytet Jutra

mgr Katarzyna Koralewska – tel.: 61 829 23 97, plany zajęć,dyżur telefoniczny: pn-pt, godz. 10:00-12:00 tel. 667 169 216

mgr Monika Mielcarek  – urlop

Sprawy naukowe, obsługa grantów
mgr Natalia Skrzypczak – tel. 61 829 23 10

Lektorium
lic. Marlena Janasik – tel.: 61 829 23 05

Informatyk
mgr Michał Kosakowski – tel.: 61 829 21 31

Laboratorium Badania Działań i Poznania
dr Agnieszka Nowik – tel.: 61 829 20 97


BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW (budynek C)
Studenci udający się do Biura Obsługi Studenta (budynek C, parter, pokój 6) powinni uprzednio ustalić termin wizyty.
Biuro czynne w godz. 9.00-14.00

mgr Agnieszka Babińska – tel.: 61 829 21 12 – Psychologia stacjonarna II, V rok, psychologia niestacjonarna III, IV rok
Anna Mikołajczyk – tel.: 61 829 21 17 – sprawy studenckie Psychologia stacjonarna I, III, IV rok, Psychologia niestacjonarna II rok
mgr Paulina Wieloch – tel.: 61 829 22 56  – sprawy studenckie Kognitywistyka, Psychologia niestacjonarna I, V rok

mgr Honorata Matuszak – tel: 61 829 22 53 – koordynator BOS, sprawy stypendialne i bytowe

mgr Nikodem Kałek – tel. 61 829 21 43 – koordynator USOS