Dorastanie

 
  • Tożsamość i jej uwarunkowania

ARTYKUŁY

2013 PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA Wstyd a tożsamość

2012 KULTURA I EDUKACJA  Supporting Polish youth in entering into adulthood

2012 KULTURA I EDUKACJA  Polska młodzież a dorosłość

2012 KULTURA I EDUKACJA   Determinants of identity formation

2012 KULTURA I EDUKACJA  Uwarunkowania kształtowania się tożsamości

2011 NAUKA  Odroczona dorosłość

2010 STUDIA PSYCHOLOGICZNE  Wymiary tożsamości a ich podmiotowe i kontekstowe korelaty

2010 POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE Polska adaptacja Skali Tożsamości

2010 CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE Formowanie się tożsamości a poczucie dorosłości

2009 STUDIA PSYCHLOGICZNE Diagnoza statusów tożsamości

2006 Tożsamość, dzieciństwo i dorastanie (rozdział w monografii)

2001 CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE  Samowiedza

PLAKATY

2015 Statusy tożsamości uczniów i uczennic zasadniczych szkół zawodowych

2013 KONGRES EDUKACYJNY Tożsamość gimnazjalistów 

2013 KONGRES EDUKACYJNY Struktura i status tożsamości (różnice wiekowe)

2013 KONGRES EDUKACYJNY Struktura i status tożsamości (ścieżki edukacji)

2013 KONGRES EDUKACYJNY Style tożsamości (ścieżki edukacji)

2013 KONGRES EDUKACYJNY Tożsamość i role społeczne

2013 KONGRES EDUKACYJNY Ścieżki wkraczania w dorosłość

2013 KONGRES EDUKACYJNY  Typy partycypacji społecznej (różnice wiekowe)

2013 KONGRES EDUKACYJNY  Typy partycypacji społecznej (ścieżki edukacji)

2013 KONGRES EDUKACYJNY Typy partycypacji społecznej a tożsamość

2013 KONGRES EDUKACYJNY Style regulacji emocji (różnice wiekowe)

2013 KONGRES EDUKACYJNY Regulacja emocji u studentek

2013 KONGRES EDUKACYJNY Emocje samoświadomościowe (różnice wiekowe)

2013 KONGRES EDUKACYJNY Emocje samoświadomościowe (ścieżki edukacji)

  • Tożsamość a niepełnosprawność

2013 Tożsamość a wkraczanie w dorosłość (monografia)

2012 REMEDIUM Niepełnosprawność intelektualna a ekspresja plastyczna

2012 POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE Ocena swego życia a niepełnosprawność

2012 W drodze do dorosłości (monografia)

2011 STUDIA EDUKACYJNE Kształtowanie się tożsamości osób niepełnosprawnych

2011 POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN Identity, self sufficiency and disability

2011 REMEDIUM Pierwotne i wtórne skutki niepełnosprawności intelektualnej

2011 REMEDIUM  Droga do dorosłości – rola nauczycieli

2011 REMEDIUM  Droga do samodzielności – rola rodziców

2011 REMEDIUM Kim jestem. Tożsamość nastolatków z niepełnosprawnością intelektualną

2008 NAUKA  Aktywność zawodowa a czynniki społeczno-demograficzne

2008 NAUKA  Aktywność zawodowa a kapitał osobisty i społeczny

2008 NAUKA  Aktywność zawodowa a kompetencje osobiste

2008 NAUKA  Aktywność zawodowa a czynniki powodzenia i ryzyka

  • Zaburzenia odżywiania

2012 TERAŹNIEJSZOŚĆ-CZŁOWIEK-EDUKACJA  Dlaczego jemy

2009  Zaburzenia łaknienia sytuacje trudne  (rozdział w książce)

2009 Dlaczego (nie) jemy (rozdział w książce)

2003 FORUM PSYCHOLOGICZNE  Spostrzeganie ciała a anoreksja

2000 SBORNIK PRACI FILOZOFICKIE FAKULTY BRNO Syndrom gotowości anorektycznej

1999 EDUKACJA I DIALOG  Rodzinne uwarunkowania zaburzeń jedzenia

1999 EDUKACJA I DIALOG Radzenie sobie z zaburzeniami jedzenia

1998 EDUKACJA I DIALOG Dlaczego młodzież się głodzi?

  • Trudności dorastania

2004 PSYCHOLOGIA W SZKOLE Gimnazjum: trudności wychowawcze

2003 NOWA SZKOŁA Uczniowie wobec agresji i przemocy

2002 CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE Płeć psychologiczna

 

  • Prezentacje

2013  Psychologia odżywiania

2013 Wkraczanie w dorosłość

2012  Dla kogo jest trudny okres dorastania

2009  Uwarunkowania stosunku do pokarmu

2008  Syndrom gotowości anorektycznej