Gorący temat

 

Akcja WYCHOWAWCA

Wielkopolskie Kuratorium Oświaty i zespół naukowy prof. dr hab. Anny Brzezińskiej z Instytutu Psychologii UAM rozpoczęły współpracę, ukierunkowaną na wspieranie kompetencji wychowawczych zarówno nauczycieli, jak i osób zarządzających placówkami edukacyjnymi. Celem wspólnych – pracowników Kuratorium i Instytutu Psychologii UAM – spotkań w pięciu miastach Wielkopolski z dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych jest zachęta do refleksji nad wychowawczą funkcją szkoły i dostarczenie wiedzy potrzebnej do lepszej diagnozy trudności wychowawczych i poszukiwania bardziej efektywnych sposobów radzenia sobie z nimi.

Spotkanie 1 – dyrektorzy szkół: 2-5 lipca 2013 roku; 12 spotkań z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych: Poznań – 4, Kalisz – 2, Piła – 2,  Leszno – 2 i Konin – 2 spotkania.

Wykład pt.: Rola dyrektora we wspomaganiu funkcji wychowawczych nauczycieli  przedstawiony przez dr Karolinę Appelt, dr Sławomira Jabłońskiego oraz dr Julitę Wojciechowską.

Zadanie domowe 1: Wspieranie wychowania – dobre praktyki w szkole

Spotkanie 1 – dyrektorzy przedszkoli: 24-25 września  2013 roku;  7 spotkań z dyrektorami przedszkoli:  Poznań – 2, Kalisz – 2, Piła – 1, Leszno – 1 i Konin – 1 spotkanie. 

Wykład pt.: Przedszkole: tu rozwija się świat! przedstawiony przez dr Joannę Matejczuk, dr Sławomira Jabłońskiego i dr Julitę Wojciechowską.

Zadanie domowe 1: Wspieranie uspołecznienia – dobre praktyki w przedszkolu

 

 

Sześciolatki w szkole

Konferencja w Bydgoszczy 24.10.2013 :

PROGRAM:  6-latki w szkole wyzwania dla nauczycieli i rodziców

SESJA PLAKATOWA:

6-latki – szanse i zagrożenia

 6-latki i nowe technologie

Spotkanie światów rodziny i szkoły

Potrzeba działalności u dziecka

Rozwój moralny dziecka

Edukacja seksualna dziecka

Ryzyko i wsparcie u progu szkoły

Tutoring rówieśniczy a 6 latki

Tutoring w wieku przedszkolnym

Gry komputerowe w edukacji

Gry planszowe w edukacji dzieci

Rozwijanie zdolności uczenia się

Dziecko z ograniczeniami sprawności w szkole

Dziecko przewlekle chore w szkole

 

***

2013 Przygotowanie dziecka do szkoły

2012 Kompetencje dziecka na starcie szkolnym

2012 Sześciolatki w szkole zadania szkoły

2012 Sześciolatki w szkole zadania rodziny

2012 Kiedy sześciolatek może być dobrym uczniem

 

 

Po co przedszkole? 

 

W  Polityce wywiad z prof. Anną Brzezińską:

„Dzieci w przedszkolach są za małe,  żeby im szatkować zajęcia, oddawać je z rąk wychowawczyni do pani od angielskiego, katechetki, instruktora pływania i z powrotem. To nie są paczki.”

Rozmowa w Polityce A. Brzezińska o edukacji przedszkolnej

***

Prof. Anna Brzezińska oraz dr Joanna Matejczuk odpowiadają na pytanie: Po co przedszkole?

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem
się w przedszkolu. (…) Tam się nauczyłem, że trzeba: dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie
bić innych, odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz, sprzątać po sobie, nie brać nic, co do
mnie nie należy, powiedzieć „przepraszam”, jeśli się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem,
spuszczać wodę, jeść ciepłe bułeczki i popijać zimnym mlekiem, prowadzić zrównoważone życie,
trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i
codziennie trochę popracować, po południu zdrzemnąć się”

Zapraszamy do lektury!