Pracownicy i współpracownicy

 

Alfabetyczna lista pracowników i współpracowników

Pracownicy emerytowani

Lista pracowników z podziałem na zakłady i pracownie

Tab. 1a. Osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy

Tytuł / stopień profesor dr hab. dr mgr ogółem
Liczba osób 7 19 35 2 63

Tab. 1b. Liczba osób wg zajmowanych stanowisk

 

Liczba osób
Stanowisko zatrudnienia
profesor zwyczajny

profesor zwyczajny (1/2 etatu)

7

3

profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 18
adiunkt
dr

dr hab.

28

1

starszy wykładowca, wykładowca starszy wykładowca
(pełen etat)
starszy wykładowca
(1/2 etatu i 3/4 etatu)
 

7

 

5

 

wykładowca
(pełen etat)

wykładowca
(1/2 etatu)

2

4

Doktorant Szkoły Doktorskiej

Słuchacz Studium Doktoranckiego Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

19
11

Tab. 1c. Liczba osób na studiach doktoranckich

Rok Opiekunowie/Promotorzy rozpraw doktorskich
stan na 19.11.2021
Liczba osób
rok
I
Doktoranci Szkoły Doktorskiej UAM
Psychologia
Bandel Jerzy
Chwiłkowska Patrycja
Ciesielski Paweł
Krawczyk Julia
Kuriata Anna
Pietrzak Sebastian
Rohoza Klaudia
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Dixa Marta
Kupś Patrycja
Shabalina Anastasiia
10
 rok II Doktoranci Szkoły Doktorskiej UAM
Psychologia
Knapiński Michał – prof. UAM dr hab. Anna Słysz
Rodziejczak Klaudia – prof. UAM dr hab. Monika Obrębska
Wesołowski Arkadiusz – prof. UAM dr hab. Emilia Soroko
Wiatrowska Agnieszka – dr hab. Andrzej Pankalla
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Patryk Jędrzejczyk – prof. dr hab. Grzegorz Króliczak
Aleksandra Wasielewskaprof. UAM dr hab. – Paweł Łupkowski
 6
rok III Doktoranci Szkoły Doktorskiej UAM
Psychologia
Michał Dolczewski – prof. UAM dr hab. Emilia Soroko
Radosław Trepanowski – prof. Juho Hamari, dr Dariusz Drążkowski
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Agata Tomczyk – prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion, dr Szymon Chlebowski
3
rok
IV
Frydrysiak Aleksandra – prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
Ratajczyk Dawid- prof. UAM dr hab. Paweł Łupkowski
Szekiełda Agata – prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, dr Dominika Górska
3
rok

prz. *

 

 

 

 

 

 

rok

prz. **

Patalas Daria – prof. UAM dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska, dr Maciej Behnke – Podejmowanie relacji pozadiadycznych -mechanizm uwzględniający wpływ stresu, funkcje wykonawcze i styl przywiązania.
Dziekan Martyna – prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek – Wpływ atrakcyjności fizycznej na reagowanie na sukcesy i porażki innych osób. Integracja teorii kapitalizacji z teorią wsparcia społecznego z perspektywy ewolucyjnej.
Janowicz Kamil – prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera – Wybrane czynniki związane z kształtowaniem się wizji własnego dorosłego życia w okresie wyłaniającej się dorosłości.
Hardt Magdalena – prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski, dr Sławomir Jabłoński – Hamowanie reakcji u niemowląt a jakość interakcji matka-dziecko.
Węglerska Olga – prof. dr hab. Maria Beisert – Zdolność do mentalizacji u sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci.

Hoffmann Natalia – prof. UAM. dr hab. Błażej Smykowski – Implementacja Modelu Inwestycyjnego do badań nad tożsamością
Pilarczyk Katarzyna – prof. dr hab. Maria Beisert – Zdolność do rozpoznawania stanów afektywnych na podstawie ekspresji mimicznej w grupie sprawców wykorzystujących seksualnie dzieci
Żyluk Natalia – prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański – Kryteria oceny jakości hipotez abdukcyjnych oraz charakterystyka sposobów ich formułowania. Studium empiryczne.
8
rok

prz.***

 
prz. */**/*** – I/II/III przedłużony
Razem: 30