Pracownicy

 

Alfabetyczna lista pracowników

Lista pracowników z podziałem na zakłady i pracownie

Tab. 1a. Osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy

Tytuł / stopień profesor dr hab. dr ogółem
Liczba osób 9 15 28 52

 

Tab. 1b. Liczba osób wg zajmowanych stanowisk

Liczba osób
Stanowisko zatrudnienia na podstawie
mianowania
na podstawie umowy
profesor zwyczajny 3 6
profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 1 6
adiunkt dr hab. 8
dr 17 11
starszy wykładowca pełen etat
1/4, 1/2 i 3/4 etatu 11
wykładowca (1/2 etatu + 3/4 etatu) 6
Słuchacz Studium Doktoranckiego Instytutu Psychologii ze stypendium 20
bez stypendium 19

 

Tab. 1c. Liczba osób na studiach doktoranckich

Rok Opiekunowie/Promotorzy rozpraw doktorskich
stan na 05.04.2017
Liczba osób
 rok I Hoffmann Natalia – prof. UAM. dr hab. Błażej Smykowski
Jastrzębski Hubert – prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
Karpe Karolina – prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
Kośnik Konrad – dr hab. Andrzej Pankalla
Michta Mikołaj – prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański
Pilarczyk Katarzyna – prof. dr hab. Maria Beisert
Tomczak Martyna – dr hab. Beata Ziółkowska
Żyluk Natalia – prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański
 8
rok II Behnke Maciej – dr hab. Łukasz Kaczmarek
Durczak Marta – prof. dr hab. Krzysztof Łastowski
Dziedzic Dagmara – dr hab. Paweł Łupkowski
Grobelny Jarosław – dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak
Jakubowska Katarzyna – prof. UAM dr hab. Andrzej Klawiter
Nowaczyk Natalia – prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska – Zmiany strukturalne i funkcjonalne w obrębie płata czołowego a obraz kliniczny zaburzeń poznawczych u mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Paniotova Daria – prof. dr hab. Maria Lewicka
Puszyk Monika – prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski
Szymkowiak Andrzej – prof. dr hab. Władysław Paluchowski
9
rok
III
Kubiak Agnieszka – prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak
Matuszczak-Świgoń Joanna – dr hab. Lucyna Bakiera
Molińska Marta – dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska
Paluszkiewicz Katarzyna – prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański
Raś Maciej – prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak
Sieński Michał – dr hab. Michał Ziarko
Bartoszak Dominika – prof. dr hab. Maria Beisert – Funkcjonowanie emocjonalne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci
Wyrwa Michał – prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak
8

rok
IV

Chlebowski Szymon – prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski – Metoda dowodów sokratycznych dla logiki klasycznej i wybranych logik nieklasycznych
Gajda Andrzej – prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański – Abductive hypotheses generation in neural-symbolic systems
Kisielewska Małgorzata – prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański
Kosakowski Michał – dr hab. Łukasz Kaczmarek
Lubikowska Aleksandra – prof. dr hab. Władysław Paluchowski
Szymańska-Pytlińska Marta – prof. dr hab. Maria Beisert – Ja cielesne a funkcjonowanie seksualne kobiet z anatomicznymi wadami narządów płciowych
Wysota Monika – dr hab. Lucyna Bakiera – Komunikacja w rodzinie a wkraczanie młodych osób w dorosłość
Złotogórska-Suwińska Agata – prof. UAM dr hab. Adam Putko – Poznawcze mechanizmy podejmowania perspektywy wzrokowej
8
rok
V
Bręński Szymon – prof. nadzw. dr hab. Stefan Frydrychowicz – Kontrola procesu mówienia. Aspekty poznawczo-rozwojowe
Enko Jolanta – dr hab. Łukasz Kaczmarek – Rozszerzenie Motywacyjnego Modelu Pozytywnych Interwencji: reakcje fizjologiczne związane z wyrażaniem wdzięczności i ich wpływ na zdrowie
Skrzypska Nina – prof. UAM dr hab. Anna Suchańska – Reprezentacje ciała a poczucie tożsamości cielesnej i osobistej
Wrzosek Małgorzata – prof. UAM dr hab. Anna Preis – Wpływ wybranych rodzajów szumu generowanego na percepcję tinnitusu
4
rok
VI
Andrzejewska Marta – prof. UAM dr hab. Adam Putko – Czynniki kliniczne i neuropsychologiczne a mentalizacja u osób w fazie remisji w  chorobie afektywnej dwubiegunowej
Kamza Anna – prof. UAM dr hab. Adam Putko – Przywiązanie a funkcje wykonawcze i mentalizacja u dzieci w okresie późnego dzieciństwa 
2
Razem: 39