Pracownicy i współpracownicy

 

Alfabetyczna lista pracowników i współpracowników

Pracownicy emerytowani

Lista pracowników z podziałem na zakłady i pracownie

Tab. 1a. Osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy

Tytuł / stopień profesor dr hab. dr mgr ogółem
Liczba osób 7 18 24 1 50

 

Tab. 1b. Liczba osób wg zajmowanych stanowisk

Liczba osób
Stanowisko zatrudnienia na podstawie
mianowania
na podstawie umowy
profesor zwyczajny 1 6
profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 1 5
adiunkt dr hab. 12
dr 8 17
starszy wykładowca, wykładowca starszy wykładowca 1/6, 1/2 i 3/4  etatu 7

wykładowca (1/2 etatu)

wykładowca (pełen etat)

6

1

Słuchacz Studium Doktoranckiego Instytutu Psychologii ze stypendium 23
bez stypendium 16

 

Tab. 1c. Liczba osób na studiach doktoranckich

Rok Opiekunowie/Promotorzy rozpraw doktorskich
stan na 10.04.2018
Liczba osób
 rok I Buchwald Mikołaj – prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak
Burge Daria – dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska
Dziekan Martyna – dr hab. Łukasz Kaczmarek
Janowicz Kamil – dr hab. Lucyna Bakiera
Jastrzębski Hubert – prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
Piątkowski Krzysztof – dr hab. Monika Obrębska
Pietrzak Magdalena – prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski
Węglerska Olga – prof. dr hab. Maria Beisert
 8
rok II Hoffmann Natalia – prof. UAM. dr hab. Błażej Smykowski
Kośnik Konrad – dr hab. Andrzej Pankalla
Michta Mikołaj – prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański
Pilarczyk Katarzyna – prof. dr hab. Maria Beisert
Tomczak Martyna – dr hab. Beata Ziółkowska
Żyluk Natalia – prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański
6
rok
III
Bartoszak Dominika – prof. dr hab. Maria Beisert – Funkcjonowanie emocjonalne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci
Behnke Maciej – dr hab. Łukasz Kaczmarek – Psychofizjologiczny model wyzwania i zagrożenia w e-sporcie
Durczak Marta – prof. dr hab. Krzysztof Łastowski – Zaburzenia wyobraźni przestrzennej u osób z zespołem Turnera oraz z zespołem łamliwego chromosomu X
Dziedzic Dagmara – dr hab. Paweł Łupkowski – Efektywność technik opartych na grach w kontekście wspomagania edukacji na odległość
Grobelny Jarosław – dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak – Model psychologicznych predyktorów efektywności zawodowej
Matuszczak-Świgoń Joanna – dr hab Lucyna Bakiera
Nowaczyk Natalia – prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska – Zmiany strukturalne i funkcjonalne w obrębie płata czołowego a obraz kliniczny zaburzeń poznawczych u mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Paniotova Daria – prof. dr hab. Maria Lewicka
Puszyk Monika – prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski – Środowiskowo-wychowawcze i podmiotowe korelaty formowania się tożsamości osób nieheteroseksualnych
Szklarz Katarzyna – prof. UAM dr hab. Andrzej Klawiter – Mechanizmy poznawcze decydujące o wiarygodności świadka
Szymkowiak Andrzej – prof. dr hab. Władysław Paluchowski
11

rok
IV

Kubiak Agnieszka – prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak – Reprezentacje gestów symbolicznych: Neuronalne podłoże działań i pojęć
Molińska Marta – dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska – Wpływ lęku sytuacyjnego na wyobraźnię przestrzenną: rola pamięci roboczej
Paluszkiewicz Katarzyna – prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański
Raś Maciej – prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak – Neuronalne podłoże działań z użyciem narzędzi prostych i złożonych
Sieński Michał – dr hab. Michał Ziarko – Rewiktymizacja wśród kobiet doznających przemocy w rodzinie. Znaczenie wczesnych nieadaptacyjnych schematów
Szymańska-Pytlińska Marta – prof. dr hab. Maria Beisert – Ja cielesne a funkcjonowanie seksualne kobiet z anatomicznymi wadami narządów płciowych
Wyrwa Michał – prof. UAM dr hab. Andrzej Klawiter – Nastawienie świadomościowe a nastawienie intencjonalne. Strategie rozpoznawania cudzych czynności umysłowych w psychologii potocznej
7
rok
V
Chlebowski Szymon – prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski – Kanoniczne i dualne rachunki erotetyczne dla logiki pierwszego rzędu
Gajda Andrzej – prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański – Abductive hypotheses generation in neural-symbolic systems
Kosakowski Michał – dr hab. Łukasz Kaczmarek – Wpływ różnorodności emocji na reakcje sercowo-naczyniowe w sytuacji społecznej. Analiza stanów i cech afektywnych w ujęciu teorii poliwagalnej
Wysota Monika – dr hab. Lucyna Bakiera – Komunikacja w rodzinie a wkraczanie młodych osób w dorosłość
Złotogórska-Suwińska Agata – prof. UAM dr hab. Adam Putko – Poznawcze mechanizmy podejmowania perspektywy wzrokowej
5
VI rok Bręński Szymon – prof. nadzw. dr hab. Stefan Frydrychowicz – Kontrola procesu mówienia. Aspekty poznawczo-rozwojowe
Enko Jolanta – dr hab. Łukasz Kaczmarek – Rozszerzenie Motywacyjnego Modelu Pozytywnych Interwencji: reakcje fizjologiczne związane z wyrażaniem wdzięczności i ich wpływ na zdrowie
2
Razem: 39