Pracownicy i współpracownicy

 

Alfabetyczna lista pracowników i współpracowników

Pracownicy emerytowani

Lista pracowników z podziałem na zakłady i pracownie

Tab. 1a. Osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy

Tytuł / stopień profesor dr hab. dr mgr ogółem
Liczba osób 7 17 29 2 55

Tab. 1b. Liczba osób wg zajmowanych stanowisk

 

Liczba osób
Stanowisko zatrudnienia
profesor zwyczajny

profesor zwyczajny (1/2 etatu)

7

3

profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 17
adiunkt
dr 24
starszy wykładowca, wykładowca starszy wykładowca
(pełen etat)
starszy wykładowca
(1/2 etatu i 3/4 etatu)
 

6

 

9

 

wykładowca
(pełen etat)

wykładowca
(1/2 etatu)

1

2

Słuchacz Studium Doktoranckiego Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ze stypendium 14
bez stypendium 17

Tab. 1c. Liczba osób na studiach doktoranckich

Rok Opiekunowie/Promotorzy rozpraw doktorskich
stan na 20.10.2020
Liczba osób
rok
I
Doktoranci Szkoły Doktorskiej UAM
Psychologia
Knapiński Michał
Rodziejczak Klaudia
Wesołowski Arkadiusz
Wiatrowska Agnieszka
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Patryk Jędrzejczyk
Aleksandra Wasielewska
6
 rok II Doktoranci Szkoły Doktorskiej UAM
Psychologia
Michał Dolczewski
Karolina Tkaczyk
Radosław Trepanowski
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Agata Tomczyk
 4
rok III Frydrysiak Aleksandra – prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
Piasecka Agata – prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski
Ratajczyk Dawid- prof. UAM dr hab. Paweł Łupkowski
Szekiełda Agata – prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
4
rok
IV
Buchwald Mikołaj – prof. dr hab. Grzegorz Króliczak – Neuronalne podłoża interakcji z narzędziami oburęcznymi
Patalas Daria – prof. UAM dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska
Dziekan Martyna – prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek
Janowicz Kamil – prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera – Wybrane czynniki związane z kształtowaniem się wizji własnego dorosłego życia w okresie wyłaniającej się dorosłości
Hardt Magdalena – prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski
Węglerska Olga – prof. dr hab. Maria Beisert
6
rok

prz. *

 

 

 

 

 

 

 

rok

prz. **

Hoffmann Natalia – prof. UAM. dr hab. Błażej Smykowski – Implementacja Modelu Inwestycyjnego do badań nad tożsamością
Kośnik Konrad – dr hab. Andrzej Pankalla – Tożsamość polskiej myśli psychologicznej (1918-2018): analiza diachroniczna głównych narracji definicyjnych przedmiotu psychologii w ujęciu nowej historii psychologii
Pilarczyk Katarzyna – prof. dr hab. Maria Beisert – Zdolność do rozpoznawania stanów afektywnych na podstawie ekspresji mimicznej w grupie sprawców wykorzystujących seksualnie dzieci
Żyluk Natalia – prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański – Kryteria oceny jakości hipotez abdukcyjnych oraz charakterystyka sposobów ich formułowania. Studium empiryczne.


Bartoszak Dominika – prof. dr hab. Maria Beisert – Funkcjonowanie emocjonalne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci
Behnke Maciej – prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek – Psychofizjologiczny model wyzwania i zagrożenia w e-sporcie
Durczak Marta – prof. dr hab. Krzysztof Łastowski – Zaburzenia wyobraźni przestrzennej u osób z zespołem Turnera oraz z zespołem łamliwego chromosomu X
Dziedzic Dagmara – prof. UAM dr hab. dr hab. Paweł Łupkowski – Efektywność technik opartych na grach w kontekście wspomagania edukacji na odległość
Grobelny Jarosław – prof UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak – Model psychologicznych predyktorów efektywności zawodowej
Matuszczak-Świgoń Joanna – prof. UAM dr hab.  dr hab. Lucyna Bakiera – Doświadczanie rodzicielstwa w chorobie nowotworowej
Nowaczyk Natalia – prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska – Zmiany strukturalne i funkcjonalne w obrębie płata czołowego a obraz kliniczny zaburzeń poznawczych u mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Paniotova Daria – prof. dr hab. Maria Lewicka – Percepcja zagrożenia związanego z negatywnymi skutkami zmian klimatu w skali lokalnej vs. globalnej a zachowanie prośrodowiskowe: rola przywiązania do miejsca oraz przekonań społeczno-politycznych – konserwatywnych i liberalnych

12
rok

prz.***

Kamińska Agnieszka – prof. dr hab. Grzegorz Króliczak – Reprezentacje gestów symbolicznych: Neuronalne podłoże działań i pojęć
Wyrwa Michał – prof. UAM dr hab. Andrzej Klawiter – Nastawienie świadomościowe a nastawienie intencjonalne. Strategie rozpoznawania cudzych czynności umysłowych w psychologii potocznej
2
prz. */**/*** – I/II/III przedłużony
Razem: 34