Pracownicy i współpracownicy

 

Alfabetyczna lista pracowników i współpracowników

Pracownicy emerytowani

Lista pracowników z podziałem na zakłady i pracownie

Tab. 1a. Osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy

Tytuł / stopień profesor dr hab. dr mgr ogółem
Liczba osób 6 17 24 2 49

Tab. 1b. Liczba osób wg zajmowanych stanowisk

Liczba osób
Stanowisko zatrudnienia na podstawie
mianowania
na podstawie umowy
profesor zwyczajny 6
profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 1 8
adiunkt dr hab. 8
dr 4 17
starszy wykładowca, wykładowca starszy wykładowca
(pełen etat)starszy wykładowca
(1/2 etatu)
3

9

wykładowca
(pełen etat)

wykładowca
(1/2 etatu)

2

3

Słuchacz Studium Doktoranckiego Instytutu Psychologii ze stypendium 21
bez stypendium 15

Tab. 1c. Liczba osób na studiach doktoranckich

Rok Opiekunowie/Promotorzy rozpraw doktorskich
stan na 28.01.2019
Liczba osób
 rok I Dolczewski Michał – dr hab. Emilia Soroko
Frydrysiak Aleksandra – prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
Matuła Ewelina – prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek
Piasecka Agata – prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski
Ratajczyk Dawid- dr hab. Paweł Łupkowski
Szekiełda Agata – prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
 6
rok II Buchwald Mikołaj – prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak – Neuronalne podłoża interakcji z narzędziami oburęcznymi
Burge Daria – dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska
Dziekan Martyna – prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek
Janowicz Kamil – dr hab. Lucyna Bakiera
Piątkowski Krzysztof – dr hab. Monika Obrębska
Pietrzak Magdalena – prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski
Węglerska Olga – prof. dr hab. Maria Beisert
7
rok
III
Hoffmann Natalia – prof. UAM. dr hab. Błażej Smykowski
Kośnik Konrad – dr hab. Andrzej Pankalla – Tożsamość polskiej myśli psychologicznej (1918-2018): analiza diachroniczna głównych narracji definicyjnych przedmiotu psychologii w ujęciu nowej historii psychologii
Pilarczyk Katarzyna – prof. dr hab. Maria Beisert – Zdolność do rozpoznawania stanów afektywnych na podstawie ekspresji mimicznej w grupie sprawców wykorzystujących seksualnie dzieci
Żyluk Natalia – prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański – Kryteria oceny jakości hipotez abdukcyjnych oraz charakterystyka sposobów ich formułowania. Studium empiryczne.
4

rok
IV

Bartoszak Dominika – prof. dr hab. Maria Beisert – Funkcjonowanie emocjonalne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci
Behnke Maciej – prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek – Psychofizjologiczny model wyzwania i zagrożenia w e-sporcie
Durczak Marta – prof. dr hab. Krzysztof Łastowski – Zaburzenia wyobraźni przestrzennej u osób z zespołem Turnera oraz z zespołem łamliwego chromosomu X
Dziedzic Dagmara – dr hab. Paweł Łupkowski – Efektywność technik opartych na grach w kontekście wspomagania edukacji na odległość
Grobelny Jarosław – dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak – Model psychologicznych predyktorów efektywności zawodowej
Matuszczak-Świgoń Joanna – dr hab. Lucyna Bakiera – Doświadczanie rodzicielstwa w chorobie nowotworowej
Nowaczyk Natalia – prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska – Zmiany strukturalne i funkcjonalne w obrębie płata czołowego a obraz kliniczny zaburzeń poznawczych u mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Paniotova Daria – prof. dr hab. Maria Lewicka – Percepcja zagrożenia związanego z negatywnymi skutkami zmian klimatu w skali lokalnej vs. globalnej a zachowanie prośrodowiskowe: rola przywiązania do miejsca oraz przekonań społeczno-politycznych – konserwatywnych i liberalnych
Szklarz Katarzyna – prof. UAM dr hab. Andrzej Klawiter – Mechanizmy poznawcze decydujące o wiarygodności świadka
9
rok
V
Kubiak Agnieszka – prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak – Reprezentacje gestów symbolicznych: Neuronalne podłoże działań i pojęć
Molińska Marta – dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska – Wpływ lęku sytuacyjnego na wyobraźnię przestrzenną: rola pamięci roboczej
Raś Maciej – prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak – Neuronalne podłoże działań z użyciem narzędzi prostych i złożonych
Sieński Michał – dr hab. Michał Ziarko – Rewiktymizacja wśród kobiet doznających przemocy w rodzinie. Znaczenie wczesnych nieadaptacyjnych schematów
Szymańska-Pytlińska Marta – prof. dr hab. Maria Beisert – Ja cielesne a funkcjonowanie seksualne kobiet z anatomicznymi wadami narządów płciowych
Wyrwa Michał – prof. UAM dr hab. Andrzej Klawiter – Nastawienie świadomościowe a nastawienie intencjonalne. Strategie rozpoznawania cudzych czynności umysłowych w psychologii potocznej
6
rok

VI

Gajda Andrzej – prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański – Abductive hypotheses generation in neural-symbolic systems
Kosakowski Michał – prof UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek – Wpływ różnorodności emocji na reakcje sercowo-naczyniowe w sytuacji społecznej. Analiza stanów i cech afektywnych w ujęciu teorii poliwagalnej
Wysota Monika – dr hab. Lucyna Bakiera – Komunikacja w rodzinie a wkraczanie młodych osób w dorosłość
Złotogórska-Suwińska Agata – prof. UAM dr hab. Adam Putko – Poznawcze mechanizmy podejmowania perspektywy wzrokowej
4
Razem: 36