Wpływ czynników klinicznych oraz neuropsychologicznych na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej w fazie remisji. 2012-2014

 

mgr Marta Andrzejewska

Grant Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 2 (2012 – 2014) pt.: Wpływ czynników klinicznych oraz neuropsychologicznych na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej w fazie remisji (2011/03/N/HS6/02135); 97 900 zł; kierownik projektu: mgr Marta Andrzejewska, opiekun naukowy: dr hab. Adam Putko

Cel projektu: Nadrzędnym celem projektu jest sprawdzenie 1) czy czynniki kliniczne, takie jak liczba przebytych epizodów manii i depresji czy faza poprzedzająca stan remisji, mają wpływ na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD) oraz 2) czy istnieje związek pomiędzy poziomem mentalizacji (poznawczej i afektywnej) a funkcjami wykonawczymi „zimnymi” i „gorącymi” oraz jaki jest wzorzec deficytu (bądź braku deficytu) w zakresie zdolności mentalizacji i funkcji wykonawczych w ChAD.

Odniesienie do praktyki: Wyprowadzone z badań wnioski mogą stać się podstawą do zrewidowania programów terapii osób z ChAD, tak aby uwzględniały one potencjalnie osłabione aspekty mentalizacji i FW tych osób.

Aktualności »

Nagroda POZYTYW dla dr. hab. Łukasza Kaczmarka

Z przyjemnością informujemy, że książka autorstwa dr. hab. Łukasza Kaczmarka pt.: Pozytywne interwencje psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne została...

 

AMUL podsumowanie roku 2016/2017

W dniu 22 czerwca zakończony został czwarty rok realizacji projektu edukacyjnego AMUL – Aktywny Mały Uniwersytet Latający. W uroczystym zakończeniu kolejnego...

 

Zakończyła się I Edycja LKZ

W czwartek 22 czerwca z dumą i ogromną radością wręczyliśmy dyplomy dla pierwszych absolwentów Laboratorium Kompetencji Zawodowych. Atmosfera spotkania była...

 

Stypendia MNiSW 2017/2018

OGŁOSZENIE w sprawie stypendiów MNiSW na rok akad. 2017/2018 oraz innych stypendiów dostępnych dla studentów http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/pisma/dn-4234-3-1617-og.pdf

 
„OBCY i SWOI. Psychologiczna natura stosunków międzyludzkich”

„OBCY i SWOI. Psychologiczna natura stosunków międzyludzkich”

Polecamy Państwu nowość wydawniczą Wydawnictwa Wydziału Nauk Społecznych UAM pt. „OBCY i SWOI. Psychologiczna natura stosunków międzyludzkich”...