Wpływ czynników klinicznych oraz neuropsychologicznych na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej w fazie remisji. 2012-2014

 

mgr Marta Andrzejewska

Grant Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 2 (2012 – 2014) pt.: Wpływ czynników klinicznych oraz neuropsychologicznych na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej w fazie remisji (2011/03/N/HS6/02135); 97 900 zł; kierownik projektu: mgr Marta Andrzejewska, opiekun naukowy: dr hab. Adam Putko

Cel projektu: Nadrzędnym celem projektu jest sprawdzenie 1) czy czynniki kliniczne, takie jak liczba przebytych epizodów manii i depresji czy faza poprzedzająca stan remisji, mają wpływ na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD) oraz 2) czy istnieje związek pomiędzy poziomem mentalizacji (poznawczej i afektywnej) a funkcjami wykonawczymi „zimnymi” i „gorącymi” oraz jaki jest wzorzec deficytu (bądź braku deficytu) w zakresie zdolności mentalizacji i funkcji wykonawczych w ChAD.

Odniesienie do praktyki: Wyprowadzone z badań wnioski mogą stać się podstawą do zrewidowania programów terapii osób z ChAD, tak aby uwzględniały one potencjalnie osłabione aspekty mentalizacji i FW tych osób.

Aktualności »

Prof. Jerzy Brzeziński doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. Jerzy Brzeziński doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Z wielką przyjemnością informujemy, że w środę 12 grudnia 2018 r. prof. Jerzy Marian Brzeziński został doktorem honoris causa UMCS w Lublinie! Składamy...

 

Zmiana sali na spotkanie Po studiach: zawód psychologa – spotkanie dla studentów 11.12

Spotkanie dla studentów: Po studiach: zawód psychologa w dniu 11.12 odbędzie się w AULI WSE (bud. D, parter, przy portierni)  a nie jak wcześniej było zaplanowane...

 

Projekt stażowy „Przetestuj rynek pracy!” – spotkanie informacyjne

Zapraszamy studentów 5 roku psychologii stacjonarnej oraz kognitywistyki na spotkanie informacyjne dotyczące projektu stażowego „Przetestuj rynek pracy!”. Spotkanie...

 

Informacja o wynikach konkursów

Informujemy, że konkurs na stanowisko stypendysty-magistranta ogłoszony na stronie: http://psychologia.amu.edu.pl/2018/10/03/konkurs-na-stanowisko-magistranta-stypendysty-magistrantki-stypendystki-w-grancie-sonata-bis-dystrybutywne-systemy-dedukcyjne-dla-logiki-klasycznej-i-pewnych-logik-nieklasycznych-teoria-dowodu-ws/ wygrała...

 

Po studiach: zawód psychologa – spotkanie dla studentów

Po co idzie się na studia psychologiczne? Oczekiwania są różne – chęć pracy z ludźmi i pomagania im, chęć zrozumienia siebie i (czasami) pomocy sobie,...