Wpływ czynników klinicznych oraz neuropsychologicznych na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej w fazie remisji. 2012-2014

 

mgr Marta Andrzejewska

Grant Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 2 (2012 – 2014) pt.: Wpływ czynników klinicznych oraz neuropsychologicznych na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej w fazie remisji (2011/03/N/HS6/02135); 97 900 zł; kierownik projektu: mgr Marta Andrzejewska, opiekun naukowy: dr hab. Adam Putko

Cel projektu: Nadrzędnym celem projektu jest sprawdzenie 1) czy czynniki kliniczne, takie jak liczba przebytych epizodów manii i depresji czy faza poprzedzająca stan remisji, mają wpływ na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD) oraz 2) czy istnieje związek pomiędzy poziomem mentalizacji (poznawczej i afektywnej) a funkcjami wykonawczymi „zimnymi” i „gorącymi” oraz jaki jest wzorzec deficytu (bądź braku deficytu) w zakresie zdolności mentalizacji i funkcji wykonawczych w ChAD.

Odniesienie do praktyki: Wyprowadzone z badań wnioski mogą stać się podstawą do zrewidowania programów terapii osób z ChAD, tak aby uwzględniały one potencjalnie osłabione aspekty mentalizacji i FW tych osób.

banner_stulecie banner_muzeum

Aktualności »

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wieloletniego Kolegi Piotra Matuszaka, psychologa, Kierownika Zespołu Terapeutycznego Wojewódzkiego...

 
Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych spokoju i radościżyczy Dyrekcja i Administracja Instytutu Psychologii UAM

 
Letnia Szkoła Psychologii Pracy, Organizacji i Zarządzania „Jestem w pracy”

Letnia Szkoła Psychologii Pracy, Organizacji i Zarządzania „Jestem w pracy”

 

Poszukiwane osoby do wolontariatu przy organizacji I Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej

Poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy organizacji I Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 15-16 maja 2019 roku....

 
Otwarcie Muzeum Poznańskiej Psychologii

Otwarcie Muzeum Poznańskiej Psychologii

W dniu 10 kwietnia br. odbyło się oficjalne otwarcie Muzeum Poznańskiej Psychologii. Muzeum mieści się na III piętrze budynku D przy ul. Szamarzewskiego 89...