Wpływ czynników klinicznych oraz neuropsychologicznych na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej w fazie remisji. 2012-2014

 

mgr Marta Andrzejewska

Grant Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 2 (2012 – 2014) pt.: Wpływ czynników klinicznych oraz neuropsychologicznych na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej w fazie remisji (2011/03/N/HS6/02135); 97 900 zł; kierownik projektu: mgr Marta Andrzejewska, opiekun naukowy: dr hab. Adam Putko

Cel projektu: Nadrzędnym celem projektu jest sprawdzenie 1) czy czynniki kliniczne, takie jak liczba przebytych epizodów manii i depresji czy faza poprzedzająca stan remisji, mają wpływ na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD) oraz 2) czy istnieje związek pomiędzy poziomem mentalizacji (poznawczej i afektywnej) a funkcjami wykonawczymi „zimnymi” i „gorącymi” oraz jaki jest wzorzec deficytu (bądź braku deficytu) w zakresie zdolności mentalizacji i funkcji wykonawczych w ChAD.

Odniesienie do praktyki: Wyprowadzone z badań wnioski mogą stać się podstawą do zrewidowania programów terapii osób z ChAD, tak aby uwzględniały one potencjalnie osłabione aspekty mentalizacji i FW tych osób.

Aktualności »

Rekrutacja anotatorów programów BBC

Rekrutacja anotatorów programów BBC Centre for Argument Technology (Uniwersytet w Dundee, Wlk. Brytania) prowadzi nabór do grupy anotatorów, którzy będą...

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub doktorską

Od 11 lat Prezydent Miasta Bolesławiec ogłasza co roku konkurs na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec...

 

II edycja Laboratorium Kompetencji Zawodowych

Zapraszamy wszystkich studentów WNS do udziału w projekcie Laboratorium Kompetencji Zawodowych. Nadal prowadzimy rekrutację na wszystkie profile: kliniczny,...

 

Trwa dodatkowa rekrutacja na kierunek psychologia tryb niestacjonarny

Uwaga kandydaci! Trwa dodatkowa rekrutacja na psychologię niestacjonarną. Ważne terminy: ostatni dzień zapisów na kierunek: 2017-09-14 ostatni dzień na opłacenie...

 

Terminy zjazdów: kierunek psychologia niestacjonarna

Terminy zjazdów w roku akademickim 2017/2018 są dostępne na stronie: http://bit.ly/2eUD0Rk