Wpływ czynników klinicznych oraz neuropsychologicznych na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej w fazie remisji. 2012-2014

 

mgr Marta Andrzejewska

Grant Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 2 (2012 – 2014) pt.: Wpływ czynników klinicznych oraz neuropsychologicznych na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej w fazie remisji (2011/03/N/HS6/02135); 97 900 zł; kierownik projektu: mgr Marta Andrzejewska, opiekun naukowy: dr hab. Adam Putko

Cel projektu: Nadrzędnym celem projektu jest sprawdzenie 1) czy czynniki kliniczne, takie jak liczba przebytych epizodów manii i depresji czy faza poprzedzająca stan remisji, mają wpływ na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD) oraz 2) czy istnieje związek pomiędzy poziomem mentalizacji (poznawczej i afektywnej) a funkcjami wykonawczymi „zimnymi” i „gorącymi” oraz jaki jest wzorzec deficytu (bądź braku deficytu) w zakresie zdolności mentalizacji i funkcji wykonawczych w ChAD.

Odniesienie do praktyki: Wyprowadzone z badań wnioski mogą stać się podstawą do zrewidowania programów terapii osób z ChAD, tak aby uwzględniały one potencjalnie osłabione aspekty mentalizacji i FW tych osób.

Aktualności »

Zaproszenie ma wykład dr Anny Słysz

W ramach cyklu seminariów dla pracowników i doktorantów Instytutu Psychologii UAM Zapraszamy na wykład dr Anny Słysz pt. : Między paradygmatami. Ile jest...

 

II edycja konkursu Onkogranty

Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ogłasza konkurs na projekty badawcze z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem. Szczegóły...

 

Dodatkowe miejsca w projekcie Laboratorium Kompetencji Zawodowych

Wiadomość od organizatorów projektu Laboratorium Kompetencji Zawodowych: Szanowni Państwo, Mamy dodatkowe miejsca w projekcie, który wspomaga start zawodowy...

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Adama Kupsia

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 22 stycznia 2018 roku, o godz. 11.00 w sali 70 Instytutu Psychologii...

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Michałowskiego

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 15 stycznia 2018 roku, o godz. 11.00 w sali 70 Instytutu Psychologii...