Narzędzia badawcze

 

Narzędzia badawcze znaleźć można w następujących miejscach

  • lektorium Instytutu Psychologii – p. 75 (bud. AB), opiekunka: lic. Katarzyna Borkowiak (katalog dostępnych testów), korzystanie po wcześniejszym omówieniu
  • Testy Psychologiczne w praktyce i badaniach czasopismo założone przez prof. J. W. Paluchowskiego; celem głównym pisma jest informowanie o wykorzystywanych w badaniach na rzecz prac magisterskich testach psychologicznych, oraz publikowanie prac dotyczących teoretycznych i aplikacyjnych problemów diagnozowania psychologicznego w różnych obszarach (zdrowia, choroby, selekcji, orzecznictwa).
  • ogólnodostępne bazy narzędzi badawczych