Lektorium

 

Zasady funkcjonowania lektorium

W lektorium znajdują się testy psychologiczne oraz zbiór prac magisterskich obronionych na kierunku psychologia (w formie elektronicznej). Z zasobów mogą korzystać studenci Wydziału Psychologii i Kognitywistyki bez względu na tryb studiów. Lektorium znajduje się w budynku AB, p. 69.

Testy psychologiczne dostępne w lektorium są metodami chronionymi prawem autorskim, w związku z czym nie można używać ich bez licencji ani tworzyć kopii kwestionariuszy. Do dyspozycji studentów pozostają podręczniki testowe oraz klucze. Materiały do badań należy zakupić samodzielnie poprzez stronę Pracowni Testów PTP (zasady, lista dostępnych testów).

Katalog testów lektorium Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Dostęp do prac magisterskich możliwy jest wyłącznie z komputera znajdującego się w pomieszczeniu lektorium. W lektorium znajdują się także wybrane prace w wersjach papierowych. Prac nie można kopiować. Jeżeli autor pracy wyraził na to zgodę znajduje się ona także na stronie repozytorium AMUR, do którego dostęp wymaga rejestracji.

Z uwagi na pandemię prosimy w pierwszej kolejności o kontakt mailowy: lic. marlena.janasik@amu.edu.pl

Godziny otwarcia lektorium Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

środa, czwartek godz. 13:30-14:30
piątek godz. 11:30-12:30

Studenci studiów niestacjonarnych chcący uzyskać dostęp podczas zjazdów weekendowych proszeni są o uprzednie zgłoszenie takiego zamiaru do p. Marleny Janasik (tel. 61 8292 305, e-mail: marlena.janasik@amu.edu.pl). Ewentualny dostęp jest możliwy jedynie w godzinach pracy sekretariatu.