Lektorium

 

Zasady funkcjonowania lektorium

W lektorium znajdują się testy psychologiczne oraz zbiór prac magisterskich obronionych na kierunku psychologia (w formie elektronicznej). Z zasobów mogą korzystać studenci Instytutu Psychologii bez względu na tryb studiów.

Testy psychologiczne dostępne w lektorium są metodami chronionymi prawem autorskim, w związku z czym nie można  używać ich bez licencji ani tworzyć kopii kwestionariuszy. Do dyspozycji studentów pozostają podręczniki testowe oraz klucze. Materiały do badań należy zakupić samodzielnie poprzez stronę Pracowni Testów PTP (zasady, lista dostępnych testów ).

Katalog testów lektorium IP

Dostęp do prac magisterskich możliwy jest wyłącznie z komputera znajdującego się w pomieszczeniu lektorium.  W lektorium znajdują się także wybrane prace w wersjach papierowych. Prac nie można kopiować. Jeżeli autor pracy wyraził na to zgodę znajduje się ona także na stronie repozytorium AMUR, do którego dostęp wymaga rejestracji.

Godziny otwarcia lektorium Instytutu Psychologii

środa, czwartek godz. 8:00-15:00
piątek godz. 8:00-12:30

Studenci studiów niestacjonarnych chcący uzyskać dostęp podczas zjazdów weekendowych proszeni są o uprzednie zgłoszenie takiego zamiaru do p. Katarzyny Borkowiak (tel. 61 8292 310, mail: katarzyna.borkowiak@amu.edu.pl). Ewentualny dostęp jest możliwy jedynie w godzinach pracy sekretariatu,