Awanse naukowe

 

Instytut Psychologii UAM posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w obszarze nauk społecznych,
w dziedzinie nauk społecznych:

  • doktora w zakresie psychologii
  • doktora w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej
  • doktora habilitowanego w zakresie psychologii
  • doktora habilitowanego w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej

Informacja o kryteriach publikacyjnych niezbędnych do wszczęcia przewodu doktorskiego w Instytucie Psychologii UAM w dyscyplinach: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej oraz psychologia
[plik PDF 2016r.]

Dokumenty:

Procedury awansowe prowadzone w Instytucie Psychologii UAM
Habilitacje:
W toku:
dr Katarzyna Adamczyk
dr Emilia Soroko
dr Anna Słysz
dr Aleksander Hauziński

Zakończone postępowania habilitacyjne:
dr Paweł Łupkowski
recenzja 1, recenzja 2, recenzja 3, uchwała, harmonogram
dr Łukasz Kaczmarek
recenzja 1, recenzja 2, recenzja 3, uchwała, harmonogram
dr Ryszard Poprawa
recenzja 1, recenzja 2, recenzja 3, uchwała, harmonogram
dr Damian Grabowski – postępowanie umorzone
dr Bernadetta Izydorczyk
recenzja 1, recenzja 2, recenzja 3, harmonogram
dr Beata Ziółkowska
recenzja 1, recenzja 2, recenzja 3, harmonogram
dr Agata Chudzicka-Czupała
recenzja 1, recenzja 2, recenzja 3, uchwała, harmonogram
dr Michał Ziarko
recenzja 1, recenzja 2, recenzja 3, uchwała, harmonogram
dr Barbara Dolińska
recenzja 1, recenzja 2, recenzja 3, uchwała harmonogram
dr Barbara Bętkowska-Korpała
skład komisji , harmonogram, recenzja 1, recenzja 2  , recenzja 3, uchwała
dr Jan Chodkiewicz
skład komisji, recenzja 1, recenzja 2, recenzja 3harmonogram

Doktoraty:
mgr Anna Roszyk
recenzja 1, recenzja 2
mgr Małgorzata Rękosiewicz
recenzja 1, recenzja 2
mgr Dariusz Drążkowski
recenzja 1, recenzja 2
mgr Joanna Lipowska
recenzja 1, recenzja 2
mgr Agnieszka Izdebska
recenzja 1, recenzja 2
mgr Łukasz Budzicz
recenzja 1, recenzja 2

Zobacz wszystkie procedury awansowe