Awanse naukowe

 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w obszarze nauk społecznych,
w dziedzinie nauk społecznych:

  • doktora w zakresie psychologii
  • doktora habilitowanego w zakresie psychologii

Dokumenty:

Procedury awansowe prowadzone na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM

Habilitacje

Doktoraty

Nostryfikacje dyplomów