Informacje na temat terminów testów diagnozujących i poziomujących z języków obcych

 

Test diagnozujący – dostępny od 11 do 31 października 2021 r., cel: orientacyjne ustalenie poziomu językowego dla studenta w celu podjęcia działań samokształceniowych, jeśli są konieczne – zadania na Moodlu.

Test poziomujący – dostępny od 20 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r., cel: przypisanie studenta do określonej grupy językowej.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestniczenia w lektoratach z języków obcych dostępne są w prezentacji przygotowanej przez Zasady uczęszczania na lektoraty Prezentacja – zasady ogólne 2021.