Konkurs na dofinansowanie realizacji lub upowszechnienia badań empirycznych na WPiK – III edycja

 

Komisja ds. Grantów WPiK ogłasza trzecią edycję tegorocznego konkursu na dofinansowanie realizacji lub upowszechnienia badań empirycznych. Edycja rozpoczyna się 21.09.2021 roku. Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie w miarę napływania, aż do wyczerpania środków finansowych, którymi dysponuje Komisja. Najpóźniejszy termin składania wniosków to 15.11.2021. O wcześniejszym zamknięciu konkursu w związku z wyczerpaniem środków poinformujemy. Przyznane kwoty powinny być rozliczone do końca roku kalendarzowego. Prosimy o przesyłanie wniosków w formie elektronicznej na adres natalia.skrzypczak@amu.edu.pl.