Program Studenckich Asystentów Badawczych – podsumowanie rekrutacji

 

Do programu Studenckich Asystentów Badawczych WPiK obejmującego w bieżącej edycji 6 projektów badawczych zgłosiło się 32 studentów. Mentorzy i komisja ewaluacyjna oceniała wnioski pod kątem spełniania kryteriów z poszczególnych ogłoszeń rekrutacyjnych do projektów.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przesłały swoje zgłoszenia do programu i doceniamy podjęty przez nie wysiłek, przypominamy przy tym, że kolejna edycja programu odbędzie się w semestrze letnim (odpowiednie ogłoszenia pojawią się w drugiej połowie stycznia), zachęcamy zainteresowanych do śledzenia informacji w tej sprawie.