Zarządzenie Dziekana Nr 2/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na realizację lub upowszechnianie badań empirycznych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM

 

Treść Zarządzenia Dziekana w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na realizację lub upowszechnianie badań empirycznych na Wydziale Psychologii i  Kognitywistyki UAM i załączniki:

2020_2_Zarządzenie_konkurs_grantowy

Załącznik_Regulamin_konkursu_grantowego

Załącznik 1. Wzór wniosku

Załącznik 2. Kryteria oceny wniosków

Załącznik 3. Wzór raportu końcowego