Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej finansowana z grantu POWER

 

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej finansowana z grantu POWER

 Z przyjemnością informujemy, że prof. Lidia Cierpiałkowska oraz dr Dominika Górska przy współpracy z dr. Tomaszem Czubem otrzymali grant ze środków unijnych na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży w latach 2020-2023. Projekt zatytułowany „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” nr POWR.05.04.00-00-0177/19 będzie realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.

 

Specjalizacja – psychologia kliniczna w Instytutcie Psychologii UAM – warunki REKRUTACJI