Nie żyje prof. Wojciech Poznaniak

 

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość,

że w dniu 10. października 2019 r. zmarł

prof. dr hab. Wojciech Poznaniak

Długoletni pracownik Instytutu Psychologii UAM, specjalista w dziedzinie psychologii penitencjarnej i psychologii sądowej, wieloletni kierownik Zakładu Psychologii Osobowości, były prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM i były wicedyrektor Instytutu Psychologii UAM,

nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń psychologów

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Władze, Pracownicy i Studenci

Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 15 października o godz. 11.00 w kaplicy na cmentarzu parafialnym w Skórzewie.