Publiczna obrona doktorska dr Jolanty Enko

 

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że 7 października 2019 roku, o godz. 10.00

w sali 70 Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie psychologia

doktor Jolanty Enko

Temat rozprawy: Rozszerzenie motywacyjnego modelu pozytywnych interwencji: reakcje fizjologiczne związane z wyrażaniem wdzięczności i ich wpływ na zdrowie

Promotor: prof. UAM dr hab. Łukasz D. Kaczmarek
Recenzenci: prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch, prof. SWPS dr hab. Izabela Krejtz

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Instytutu Psychologii, w pokoju 71.