List otwarty w sprawie podjęcia pilnych działań przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisję Akredytacyjną dotyczących standardów kształcenia w dyscyplinie psychologia

 

Na posiedzeniu w dniu 25 września  2017 r. Rada Instytutu Psychologii UAM jednomyślnie poparła list otwarty
w sprawie podjęcia pilnych działań przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisję Akredytacyjną dotyczących standardów kształcenia w dyscyplinie psychologia

Autorami listu są Profesorowie Jerzy Brzeziński, Roman Cieślak i Janusz Trempała. List ten został przygotowany na zlecenie Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, który zaakceptował jego treść.